Til indhold

CV'er - Årsmøde for tillidsvalgte 2022

Læs mere om oplægsholderne her

Malene Friis Andersen, Ph.d., forsker, erhvervspsykolog og har i over 10 år arbejdet med stress, trivsel, ledelse, social kapital og sygefravær. Hun er forfatter til flere bøger til ledere og arbejdsmiljøprofessionelle samt til en række videnskabelige artikler i anerkendte internationale tidsskrifter. Malene bliver ofte brugt som ekspert i medier, og sidder i centrale tænketanke, følgegrupper og Advisory Boards inden for stress, trivsel og ledelse.

Rasmus Willig, Ph.d., sociolog, forsker og forfatter. Han er Co-founder og forperson for Andelsgaarde. Tidligere formand for Dansk Sociologforening. Forsker i psykisk arbejdsmiljø, stress, og bæredygtig omstilling. Stor erfaring med organisationsudvikling, rådgivning, strategiudvikling, forenings- og bestyrelsesarbejde og civilsamfundsinddragelse.

Louise Koch, cand.mag. i antropologi og innovation, selvstændig foredragsholder og strategisk rådgiver. Til daglig arbejder Louise som global direktør for bæredygtig forretningsudvikling i Dell. Hun har 15 års erfaring med bæredygtig forretningsudvikling, innovation og partnerskaber i krydsfeltet mellem digital teknologi og bæredygtighedI. I 2016 og 2019 blev Louise udpeget som en af verdens 100 mest indflydelsesrige ledere inden for CSR af World CSR Day og i 2020 udnævnt blandt '10 Inspirational Nordic Women in CSR' af Nordic Business.

Susanne Ekman, Ph.d., forfatter og Lektor i ledelse, organisation og arbejdsliv på Roskilde Universitet. De sidste fem år har hun været i gang med et forskningsprojekt, der bygger på over hundrede interviews, feltarbejde, arbejdsmiljøundersøgelser, studier af finanskrisen og især omfattende granskning af, hvordan arbejdet foregår mange steder i det offentlige – skoler, hospitaler, børnehaver, plejehjem, universiteter og så videre.

Ulrik Gensby, Ph.d., arbejdslivsforsker, udviklingskonsulent og partner i TeamArbejdsliv. Ulrik er selv forsker i arbejdsmiljø og -liv, og samtidig er én af Ulriks særlige fokusområder udvekslingen af arbejdsmiljøviden mellem forskning og praksis. Ud fra dette udgangspunkt har Ulrik stor indsigt i tillidsrepræsentanternes rolle og betydning i samarbejdet på arbejdspladserne og de kompetencer, der bringes i anvendelse i den forbindelse.

Emil Zerlang, erhvervspsykolog og erfaren proceskonsulent. Emil har en bred praktisk og teoretisk erfaring inden for ledelse. Emil er kendt som en refleksiv praktiker, der med sin baggrund som psykolog og proceskonsulent formår at skabe resultater og læring for de mennesker og organisationer, han arbejder sammen med.

Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog, stressekspert og ejer af Grow People. Pernille har i 19 år holdt foredrag og kurser på arbejdspladser og har haft mere end 600 mennesker med stress i individuelt stresshåndteringsforløb. Hun har forsket på Bispebjerg Hospital, er forfatter til 4 bøger og bliver løbende brugt i medierne som ekspert. Se evt. mere på www.growpeople.dk

Lasse Tørslev, antropolog, procesleder, konfliktmægler og medstifter af Center for Dialog, som udbyder sin egen konfliktvejlederuddannelse. Lasse har tidligere været leder af flere andre uddannelsesprogrammer i konfliktmægling både nationalt og internationalt. Som underviser arbejder han meget deltagerorienteret og træningsbaseret med fokus på deltagernes cases.

Rasmus Nielsen, lektor, ph.d. i lingvistik og forhandling ved SDU. Ramus er en dygtig og inspirerende underviser med international erfaring og dyb forskningsmæssig viden om alle forhandlingens aspekter. Han har siden 2016 undervist på DM’s diplommodul i forhandling.

Mette Askov, forhandlingskonsulent i DM

Kim Melander Jensen, politisk konsulent i DM

Michael Larsen, forhandlingskonsulent i DM

Lotte Espenhain Møller, chefkonsulent i DM

Annette Schmidt Højby, chefkonsulent i DM