JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Arbejdsmiljøkonference 2022 - Program

Program for konferencen

09.30 Morgenmad og registrering

10.00 Velkomst
Camilla Gregersen, formand for DM

10.15 Tema om digitale arbejdspladser og overvågning
Bliver mere overvågning og kontrol af de ansatte prisen for mere fleksibilitet i arbejdet? Hvad er fordelene; hvad er ulemperne og hvad betyder for arbejdsmiljøet?

Datadrevet ledelse – teknologiske og etiske perspektiver
Hvad er datadrevet ledelse, hvordan er det et element i en større udvikling på arbejdsmarkedet og hvad bør vi have fokus på i fremtiden.
Mikkel Flyverbom, professor mso i kommunikation og digitale transformationer ved Institut for Ledelse, Kommunikation og Samfund på Copenhagen Business School

Hvordan bliver vi på forskellig vis overvåget, overvåger os selv og hinanden på arbejdspladsen
På baggrund af et større forskningsprojekt om fremtidens vidensarbejde og et specifikt samarbejde med en IT-konsulent virksomhed, zoomer de ind på, hvad der sker, når samarbejdet og fælles beslutningsprocesser rykker online. Det er i en virksomhed, hvor demokratisk beslutningstagen og selvledelse står højt på værdiordenen. Forskerne vil fortælle om, hvordan det digitale samarbejde kan forstås som en type overvågning i den forstand, at det skaber nye kontrolmekanismer, der muliggør øget overvågning og kontrol af både sig selv og hinanden. Så selv om digitalisering rummer en lang række potentialer, er det vigtigt at være opmærksom på de arbejdsmiljømæssige skyggesider, anvendelsen af dem (også) kan skabe.
Katia Dupret, ph.d., forsknings- og studieleder, lektor i socialpsykologi, RUC
Sabina Pultz, psykolog, ph.d., lektor i socialpsykologi, RUC

11.45 Frokost og netværk

12.30 Tema om fleksibilitet og frihed i arbejdet
Kan 4-dages arbejdsuge, fleksibel arbejdstid i løbet af dagen og hjemmearbejde styrke trivslen og give mere balance mellem arbejde og frihed? Også uden at det går ud over arbejdsfællesskabet?

4-dages arbejdsuge og fleksibilitet i arbejdet – Hvordan gør man? 
TAKE BACK TIME hjælper bl.a. virksomheder med at tage tiden tilbage - blandt andet ved skabe bedre processer, finde rum til fordybelse, indføre flere fridage samt implementering af en 4-dages arbejdsuge, hvor man når det samme på fire dage, som man før nåede på fem - og derfor naturligvis også får den samme løn.
Pernille Garde Abildgaard, direktør i TAKE BACK TIME

Fleksibelt arbejdsliv – fri eller fanget? 
Både medarbejdere og arbejdsgivere er tiltagende interesserede i at fremme et mere fleksibelt arbejdsliv. Der eksperimenteres med 4 dages arbejdsuge, øget hjemmearbejde og ansættelsesformer uden fast timetal breder sig. Men hvad betyder disse forandringer for den enkelte, arbejdspladsen og samfundsudviklingen i bredere forstand? I oplægget rettes fokus mod fordele, ulemper og der udpeges opmærksomhedspunkter som må adresseres, hvis det fleksible arbejdsliv skal udvikles på bæredygtige måder.
Janne Gleerup, arbejdslivsforsker, RUC

Amnesty Internationals erfaringer med 4-dages arbejdsuge
Amnesty Internation har som den første civilsamfundsorganisation indført 4-dages arbejdsuge. Derudover er der reserveret tid til fordybelse og arbejdsro uden møder, ”synkrontid” hvor de ansatte er til stede på kontoret 9-15 og mulighed for hjemmearbejdsdag om onsdagen.
Tine Bonde Rasmussen, projektleder og TR i Amnesty International

Regitse Møller Nielsen, Major Donor Mangager og medarbejderrepræsentant i Amnesty International

Egedal kommunes erfaringer med at skabe landets ”mest fleksible arbejdsplads”
Egedal kommune har ud fra en målsætning om at være landets mest fleksible arbejdsplads indført mulighed for hjemmearbejde, kortere eller længere arbejdsuger i sammenhæng med kortere eller længere arbejdsdage, mulighed for perioder med orlov og fleksible mødetider.
Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Egedal kommune 

14.30 Eftermiddagssødt

15.00 Det meningsfulde arbejdsliv
Vi slutter dagen af med et indspark ved professor i psykologi Svend Brinkmann. Hvordan indretter vi arbejdslivet, så det passer til mennesket, og hvor der også er plads til alt det i livet, som ikke handler om arbejde og karriere?​
Svend Brinkmann, professor i psykologi, Aalborg Universitet  

15.50 Afrunding og tak for i dag 

Konferencen faciliteres af Tina Splidsboel, pressechef i DM