Til indhold

Arbejdsmiljøkonference 2021

Hvordan ser dit arbejdsmiljø og din trivsel ud efter corona? Hvordan kan de nye erfaringer bruges til at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne?

Det sætter DM fokus på i denne konference i samarbejde med Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

Her får du viden og redskaber til, hvordan man skaber et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø og øget trivsel med udgangspunkt i de udfordringer fællesskaberne på arbejdspladserne oplever i den nye virkelighed efter corona. Fx er fællesskaberne udfordret af ønsker til mere fleksibilitet, øget hjemmearbejde og nye måder at samarbejde på.

Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv er en national og uafhængig tænketank bestående af medlemmer, som alle arbejder med udvikling af det bæredygtige arbejdsliv. Tænketanken arbejder ud fra et ønske om at udfordre eksisterende praksis og bidrage med forskningsbaseret viden og værktøjer til forebyggelse. Målet er, at understøtte udvikling og etablering af et godt og sundt arbejde, hvor produktiviteten sikres – og hvor muligheden for et bæredygtigt arbejdsliv for den enkelte styrkes.

Praktiske oplysninger

Tid og sted
15. september 2021 kl. 10.00-16.00
Nationalmuseet - Festsalen, København
Der er morgenmad og indtjekning fra kl. 9.15

Der er fuld dagsforplejning inkluderet i prisen – morgenmad, frokost og eftermiddagssødt.

Målgruppe
Konferencen er for alle med interesse i arbejdsmiljø og retter sig både mod private og offentlige ledere, medarbejdere, tillidsvalgte.

Pris for deltagelse
Medlemmer af DM – kr. 599,-
Ikke medlem af DM – kr. 999,-
Som medlem af DM, kan du tage en ledsager med til samme pris – kr. 599,-
(Ved tilmelding af ledsager, oplys da gerne ledsagers mailadresse)

Afbud
Ved afbud senere end 14 dage før konferencen, refunderes deltagergebyret ikke. Dog kan pladsen overdrages til en anden deltager. Afbud samt overdragelse skal meddeles på dme@dm.dk.