Til indhold

Årsmøde for tillidsvalgte 2022 - Program

Dag 1 - 10. november 2022

9.30 Indregistrering og kaffe

10.00 Velkomst ved DM's formand Camilla Gregersen

10.15 Paneldebat om bæredygtigt arbejdsliv

I DM arbejder vi for bæredygtige arbejdsliv og bæredygtige arbejdspladser med stærke fællesskaber for vores mange forskellige medlemmer. Vi skal diskutere faglighed, samarbejde, arbejdsmiljø, ligestilling, grøn omstilling, forandringer, forhandlinger, konflikter - og ikke mindst tillidsvalgtes indflydelsesmuligheder på arbejdspladserne.

Vi lægger fra land med en paneldiskussion med deltagelse af tre stærke videnspersoner, som har hver deres blik på bæredygtighed.

Panellet består af:

 • Malene Friis Andersen, Ph.d., forsker, erhvervspsykolog og prisvindende forfatter
 • Rasmus Willig, sociolog, forsker, stifter af Foreningen Andelsgaarde og forfatter 
 • Louise Koch, antropolog, foredragsholder og global direktør for bæredygtig forretningsudvikling i Dell

Moderator: Carsten Ortmann, TR og vært i DR's Supertanker

Malene Friis Andersen, Rasmus Willig, Louise Koch.

12.00 Frokost

13.00 Sektorvise aktiviteter 

Læs mere om de sektorvise aktiviter her

Sektorviseaktiviteter

15.00 Pause og mulighed for check-in og besøg i stande

16.00 Fortsat sektorvise aktiviteter 

19.00 Middag og underholdning

Dag 2 - 11. november 

9.00 Dilemmaer i grøn omstilling, arbejdsmiljø og forandringer

Ved Malene Friis Andersen og Ulrik Gensby

Den grønne omstilling er kommet for at blive - og er ét af de helt centrale punkter i DM’s nyligt reviderede arbejdsprogram. Vi har talt om visioner og konsekvenser på de store linjer. Men hvad sker der, når de konkrete forandringer rammer arbejdspladserne - og hvilken rolle ønsker vi, at TR og AMR skal spille?

Vær med til at diskutere:

 • Hvad kommer den grønne omstilling til at betyde for den konkrete opgaveløsning og kompetenceudviklingsbehovet i organisationerne, og hvordan man kan bidrage til at sikre medlemmernes employability?
 • Hvad har den grønne omstilling og det psykiske arbejdsmiljø med hinanden at gøre?
 • Hvilke positive faktorer og hvilke risikofaktorer indeholder den grønne omstilling – og kan den grønne omstilling skabe nye muligheder og nye dilemmaer for medarbejdere og tillidsvalgte?
 • Hvilken rolle ønsker vi, at tillidsvalgte i DM skal have i forandringerne på arbejdspladserne?

10.15 Valgfrie aktiviteter - vælg mellem

 • Ligestilling og mangfoldighed ved Kim Melander Jensen 
 • Deadlocks i forhandlinger ved Mette Askov og Rasmus Nielsen 
 • Det grænseløse arbejdsliv ved Pernille Rasmussen 
 • Konflikthåndtering ved Lasse Tørslev 
 • Organisationsforandringer ved Emil Zerlang 

Læs mere om de valgfrie aktiviteter her

Valgfrie aktiviteter

12.00 Frokost

13.00 Indflydelsesmuligheder og overenskomster ved Lotte E. Møller og Michael Larsen

Mange kollegaer interesserer sig i udgangspunktet ikke meget for overenskomster. Måske fordi de ikke kan se sammenhængen til hverdagen på jeres arbejdsplads. Derfor står du tit med den vanskelige opgave, at forklare hvorfor overenskomstforhandlinger er vigtige - og hvad der er den konkrete betydning for fx løn, arbejdsmiljø, fleksibilitet og grøn omstilling. Her bliver du klædt på til at starte diskussionen lokalt, så du og dine kolleger kan være med til at påvirke DM’s overenskomstkrav både i det offentlige og det private.

Undervejs deler vi deltagerne op i privatansatte og offentligt ansatte, så der bliver mulighed for at gå tættere på det konkrete indhold og processerne.

14.45 Fælles opsamling i plenum 

15.00 Farvel og tak for denne gang