Til indhold

Årsmøde for tillidsvalgte 2021 - CV'er

Her kan du læse mere om oplægsholderne

Anders Raastrup Kristensen

Anders Raastrup Kristensen, ph.d., er lektor, Københavns Universitet, og ekstern lektor, Copenhagen Business School. Han har gennem mange år arbejde forsket i selvledelse, grænseløst arbejdsliv, strategi og ledelse i krydsfeltet mellem praksis og forskning.

Anders har desuden arbejdet i længerevarende forløb med private og offentlige virksomheder i Danmark og udlandet. Hans rådgivning fokuserer på den organisatoriske forankring af strategisk formål i medarbejdernes selvledelse og organisationens rutiner og arbejdsgange.

Trille Frodelund Lykke

Trille Frodelund Lykke er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet med speciale i erhvervspsykologi, hun er autoriseret af Dansk Psykolognævn.Trille har +15 års erfaring som organisations- og ledelseskonsulent og har siden 2015 været administrerende direktør og partner i New Stories.

Trille er specialist i ledelsesudvikling, men rådgiver også organisationer, der kæmper med samarbejdsproblemer og konfliktfyldte processer, og hun har stor erfaring med ledelse i tiden efter nedskæringer og fyringer samt strategisk kompetenceudvikling.

Lill Palmblad

Lill Palmblad er uddannet fra Københavns Universitet og har efteruddannet sig indenfor bla. ledelse. Lill er erhvervspsykolog (cand.psych.aut.), og har i mange år arbejdet med arbejdsmiljø og stress i organisationer og hos ledere.

Lill har selv arbejdet som leder i 10 år, blandt andet som chef i Arbejdstilsynet. Hun har derfor stor erfaring med både offentlige og private virksomheder.

Mattias Friis Jørgensen

Mattias Friis er sociolog og arbejder i DeltagerDanmark med at styrke fagforeninger, kommuner og grønne fællesskaber med værktøjer til at engagere flere og skabe forandringer sammen. I folketingsvalgkampen 2019 var han frivilligt engageret i borgerinitiativet Så er det nu: Gør valget grønt, som opbyggede en digital platform med 27.000 deltagere, der sammen pressede på for et grønt folketingsvalg og den nye regerings forpligtelse på 70%-målsætningen (for CO2-reduktion i 2030). Fra sin tid som selvstændig har Mattias erfaring med virksomheders grønne ansvarlighedsarbejde

Mikkel Bille

Mikkel Bille, ph.d., er antropolog og lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Han modtog i 2021 DM’s forskningspris for humanvidenskabelig forskning. Mikkels forsknings handler om menneskets praksis og tanker om materielle ting og fænomener, ofte ting der går upåagtet hen.

Rikke Voergård-Olesen

Rikke Voergård er mangfoldighedstræner i firmaet Normværk, som laver normkritiske undersøgelser og kompetenceudvikling for TR/AMR samt medarbejder- og ledergrupper i forskellige organisationer. Hun er ekspert i at lave involverende workshops, der leder til reelle ændringer i institutioner og organisationer.

I 2020 vandt hun Erhvervsprisen til Danish Rainbow Awards for sit arbejde med at skabe mere lige vilkår på danske arbejdspladser. Tidligere har hun vundet Erhvervsprisen ved Axgil Awards i 2017 sammen med Danish LGBT Business Network og desuden kom hun med i Kvindernes Blå bog i 2015.

Pelle Korsbæk Sørensen

Pelle Korsbæk Sørensen, Ph.d. er Adjunkt ved Roskilde Universitet på institut for Mennesker og Teknologi. Pelle forsker i krydsfeltet mellem sundhedsfremme, sociologi og arbejdsliv. For Pelle står spørgsmål om mulighedsbetingelser og begrænsninger for at udvikle en positiv selvidentitet centralt.

Pelle har forsket i emner som psykisk arbejdsmiljø, etik, ytringsfrihed i arbejdslivet, deltagelse og retfærdiggørelsesteori. Senest har han forsket i følelsesmæssige og etiske dimensioner i sundhedsarbejdet. Og i de belastninger, der kan forbindelse med ikke at kunne udleve den etiske fordring i arbejdslivet.

Annette Schmidt Højby

Annette Schmidt Højby er chefkonsulent, rådgiver og coach med mere end 25 års erfaring fra staten, konsulentbranchen og forskellige organisationer. Annettes fokus er at understøtte mennesker i at realisere deres potentiale og lykkes med deres opgaver og kompetenceudvikling i de roller de er i, om det er som medarbejdere, tillidsrepræsentanter, mentorer eller ledere. Hun er cand.jur. og advokat samt efteruddannet leder og coach.

Lasse Tørslev

Lasse Tørslev er uddannet cand.mag. i antropologi fra Aarhus Universitet. Lasse er procesleder, konfliktmægler og medstifter af Center for Dialog, som udbyder sin egen konfliktvejlederuddannelse. Teori og metoder fra uddannelsen anvendes i dag også på Københavns Universitets masteruddannelse i konfliktmægling.

Lasse har tidligere været leder af flere andre uddannelsesprogrammer i konfliktmægling både nationalt og internationalt. Som underviser arbejder han meget deltagerorienteret og træningsbaseret med fokus på deltagernes cases.

Christine Ipsen

Christine Ipsen er ingeniør, ph.d. i filosofi og lektor ved Danmarks Tekniske Universitet på Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi. Hun forsker bl.a. i bæredygtigt arbejdsliv, organisering og ledelse af hjemmearbejde og ledelse af vidensmedarbejdere.

Christine har stået i spidsen for et stort internationalt forskningsprojekt om erfaringer med at arbejde hjemmefra. Hun udvikler som led i sit arbejde værktøjer til distanceledelse og organisering af forandringsprocesser.