Til indhold

Vild vegetation

De stejle grønne tage på 8-tallet v/Ulrik Reeh.

Gratis

- til bæredygtigt, klimatilpasset byggeri og bymiljø

På dette gå hjem møde vil Ulrik Reeh, biolog, ph.d. og direktør i Veg Tech A/S vise eksempler på, hvordan han i regi af firmaet Veg Tech gennem 20 år har arbejdet med at begrønne byernes tage. Blå og grå infrastrukturer under overlappende overskrifter som Bæredygtig byudvikling, Grøn struktur, Ekstensiv/minimal pleje, LAR, Bynatur, hjemmehørende vegetation, biodiversitet, klimatilpasning samt lang levetid med mere.

Udgangspunktet er anlæg af hjemmehørende urter, ofte i synergi med hjælpematerialer, for at optimere planternes biologiske, klimatiske og fysisk-tekniske funktion. Byggeelementerne er prækultiverede plantemåtter, plugplanter og vilde frøblandinger, hvor metodevalget er tilpasset alt fra de tørreste og mest sol- og vindeksponerede tagmiljøer til de fugtigste lokaliteter i den moderne og ofte fortættede by med biotopudvikling, lokal nedsivning og fordampning af regnvand.

Netværket følger foredraget op med en ekskursion til Ørestaden i blomstringstiden den 9. juni, hvor Veg Tech gennem årene har leveret og anlagt vegetation på mange tage, som fx på 8-tallet til blomsterenge og bredvegetation i bydelens regnvandssøer og kanalsystemer. 

Hvem er vært?

Netværket for Haventusiaster - et netværk under JA byder netværket på en sandwich og en vand.

Hvordan kommer jeg med?

Som medlem af DM tilmelder du dig øverst i højre side via den røde boks.
Som medlem af JA tilmelder du dig via JA's hjemmeside.
Som medlem af DSL sender du en mail til dme@dm.dk.

Hvem er BIO?

BIO er et fagligt hjemsted for dig, der arbejder med eller i natur og miljø. Et fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. BIO er et tæt samarbejde mellem de tre faglige organisationer DM, JA og DSL. Læs mere om BIO.

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud senest dagen før arrangementet. Det gør du på Mit DM eller ved at sende en mail til dme@dm.dk.

Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 150. Dette sker af hensyn til planlægning, madspild og så en anden kan få glæde af din plads.

De stejle grønne tage på 8-tallet v/Ulrik Reeh.