Til indhold

Sådan håndterer du diskrimination og racisme på arbejdspladsen

Racisme
© Markus Spiske/Unsplash

Gratis

Minikursus for tillidsvalgte.

Tillidsvalgte har et særligt ansvar for at sørge for deres kollegers faglige rettigheder og trivsel på arbejdspladsen.

Dette betyder også håndtering af diskrimination og racisme; emner mange mangler kompetencer til at adressere.

Kurset kører over to dage i to timer pr dag.

Indhold

Vi kommer til at runde emner som

  • ansvar
  • udfordringer
  • muligheder som tillidsvalgt
  • hvordan kan diskrimination og racisme identificeres, håndteres og adresseres?
  • hvad gør vi, når det sker i det skjulte - eller i den bedste mening?

Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og udfordringer arbejdes der med identifikation (hvordan kan vi lære at se det?), tilgange og muligheder for håndtering (hvad kan vi gøre?).

Deltagerne får et skærpet indblik i forskellige mekanismer, oplevelser, positioner og perspektiver på diskrimination og racisme på arbejdspladsen.

Vi ser også på, hvilke konkrete tiltag der kan udvikles (procedure, formelle processer) for at komme diskrimination på arbejdspladsen til livs i forhold til trivsel/bundlinje/psykisk arbejdsmiljø/minoritetsstress, samt hvordan rekruttering og fastholdelse kan styrkes.

Kurset gør brug af oplæg og øvelser, der aktivt inddrager deltagerne i dialog og sparring om emnet.

Underviser

Mira C. Skadegård er ph.d., adjunkt og diskriminationsforsker på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, København.

Mira arbejder overordnet med strukturel diskrimination – herunder ulighed, diskrimination, racisme, ligestilling og mangfoldighed i forskellige kontekster. Mira har særligt fokus på køn, race, etnicitet, religion, klasse og seksualitet. Hun har skrevet omfattende om emnet, og optræder aktivt i medierne og som foredragsholder og debattør i den offentlige debat. Mira bringer sin international baggrund (DK, USA, Indien) i spil i sit arbejde og sin forskning. Hun har endvidere over 20 års erfaring som Senior Advisor i CSR med speciale i anti-diskrimination, ligestilling og ligebehandling.

Målgruppe

Kurset er for tillidsvalgte TR, TRS, AMR og kontaktpersoner og primært for medlemmer af DM’s netværk for tillidsvalgte. Er du ikke allerede medlem af et netværk for tillidsvalgte, kan du tilmelde dig her. 

Racisme
© Markus Spiske/Unsplash