Til indhold

Bæredygtighed og verdensmål

Unsplash
© Unsplash

Gratis

Få indblik i hvordan du kan støtte indsatsen omkring bæredygtighed og verdensmål i egen organisation.

Denne heldags workshop er for dig, der ønsker af få en introduktion til problematikken omkring bæredygtighed og verdensmål. Samtidig får du mulighed for at afklare hvordan du selv kan bidrage til at gøre en forskel i egen organisation ud fra mottoet: tænk globalt – handl lokalt!

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN’s topmøde i New York den 25. september 2015. Frem mod 2030 skal realiseringen af verdensmålene sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, som vi bor på.

Verdensmålene består af 17 mål og 169 delmål. Verdensmålene gælder for alle lande, og afspejler de store udfordringer, vi står overfor i dag globalt, regionalt, nationalt og lokalt. Verdensmålene falder indenfor tre temaer:

  • Vores LIV handler om bæredygtighed i forhold til fattigdom, sult, sundhed, trivsel, uddannelse, ligestilling, fred, retfærdighed og institutioner.
  • Vores PLANET handler om bæredygtighed i forhold til rent vand, sanitet, forbrug, produktion, klimaindsats, livet i havet og livet på land.
  • Vores SAMFUND handler om bæredygtighed i forhold til jobs, økonomisk vækst, industriel innovation, infrastruktur, ulighed, bysamfund, lokalsamfund, partnerskab for handling.

På workshoppen får du lejlighed til i praksis at afprøve en række værktøjer, som gør dig i stand til at støtte indsatsen i egen organisation med henblik på at sætte bæredygtighed og verdensmål på dagsordenen hvad angår strategi, projekter og daglig drift.


Underviser

Mikkel Lundstrøm, indehaver af Unik Consult, der har mange års erfaring med konsulentarbejde i privat og offentlig virksomhed i forhold til at gennemføre forandringsprocesser.

Målgruppe

Workshoppen er for dig, der allerede arbejder– eller overvejer muligheden for at arbejde - som konsulent med fokus på bæredygtighed og verdensmål. Kun for medlemmer af DM.

 

Information om webinar

Webinaret afholdes via det virtuelle møde- og undervisningsværktøj Zoom. Som deltager, får du tilsendt et link og et password til webinaret via den mailadresse, du har oplyst til DM. Læs om DM’s brug af Zoom

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Det gør du på Mit DM eller ved at sende en mail til dme@dm.dk. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Unsplash
© Unsplash