Til indhold

Den Digitale Borger – Har vi glemt menneket?

Headway, Unsplash
© Headway, Unsplash

Hvad har Corona-restriktioner og digitalisering betydet for den digitale borger?

Hvordan skaber vi digital nærhed?

Danmark indtager en flot førsteplads i en ny måling fra FN, der rangerer 193 lande efter, hvor langt fremme de er med offentlig digitalisering. Målingen, som hedder ”E-Government Survey 2020”, gør os til verdensmestre i ”Digitalisering”!

Vi er dygtige til at effektivisere og digitalisere borgernes dialog med det offentlige, og borgerne kan gennemføre meget dialog med det offentlige fra computer eller mobil. Men har vi glemt det menneskelige aspekt? Er den menneskelige dialog rykket i baggrunden, og kan vi gøre noget for fremme den?

Baggrund: Regeringen ønsker med nærheds-reformen at skabe en offentlig sektor med mere tillid, faglighed og arbejdsglæde - til gavn for borgerne, så de oplever mere 'nærhed & kvalitet' i deres møde med det offentlige. Det skal selvfølgelig understøttes digitalt. Men hvordan skaber vi mere nærhed digitalt? Vores digitale selvbetjening er allerede en stor succes, som sparer mange ressourcer i det offentlige. Men koster det i forhold til 'nærhed og kvalitet', når en stor del af dialogen foregår digitalt og hvad betyder det for borgernes 'privacy' og tryghed? Hvor kan vi slet ikke have digital dialog, hvor ligger de uudnyttede potentialer og hvad har vi lært af corona-tidens restriktioner?

Program for dagen

8.00 Tjek-in og morgenmad

9.00 Velkomst og dagens program

Ved ordstyrer Thomas Kragh

9.15 Kan vi skabe digitale ”Fucking Flinke” og ”Århsome” øjeblikke?

Nærhed og kontakt er livgivende for os mennesker. Og i de øjeblikke, hvor vi oplever en uhørt høj grad af forbundethed med verden omkring os, sker der noget interessant: Vi åbner op. Folder vores sande jeg ud. Det er en århsome oplevelse. I sin nyeste bog (Århsome) har Lars analyseret over 10.000 flinkheds-vidnesbyrd fra danskere. I denne lynbørge af en workshop finder vi 2 x århsome-øjeblikke, vi hver især har oplevet. Sammen afsøger vi, hvordan erfaringerne derfra kan inspirere os til at skabe århsome og nærhedsskabende øjeblikke i det digitale møde med borgeren.

Ved Lars AP, stifter af "Fucking Flink", med ny bog "Århsome"

9.15 Borgeren i centrum, når vi udvikler nye løsninger

IT Brancheforeningen har lavet en medlems-undersøgelse om danskeres brug af de offentlige systemer. Natasha vil give et offensivt bud på hvordan vi kan udvikle bedre IT-systemer i det offentlige, med endnu mere fokus på at have borgeren i centrum.

Ved Natasha Friis Saxberg, Direktør for IT-brancheforeningen

11.00 Udviklingen af Aula - det største projekt med involvering af borgerne ...

Aula-portalen giver elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra og er kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 97 kommuner.

Hvordan skaber man nærhed i dialogen mellem forældre, børn, pædagoger og lærere, når 2,1 millioner brugere skal benytte den samme fælles kommunikationsplatform? AULA blev lanceret i oktober 2019, og forud gik flere års udvikling og brugerinddragelse for at skabe en enkel, sikker og brugervenlig løsning, som forsøgte at fjerne unødvendig støj i en travl hverdag for landets børnefamilier, lærere og pædagoger.

I oplægget vil Jesper komme ind på både udviklingsprocessen og de konkrete metoder, som sikrede en stærk lancering af et kritisk - og ofte kritiseret - værktøj i mange danskeres nære relation mellem skole og hjem

Ved Jesper N. Pedersen, Aula-projektet

11.00 Adfærds-design

Mikkel giver i højt tempo en medrivende gennemgang af muligheder og faldgruber i den svære disciplin: adfærds-design. Mikkel vil også give overbevisende eksempler på hvordan værktøjerne kan bruges af alle.

Ved Mikkel Holm Sørensen, adfærds-ekspert

11.00 Successer og not-so-much - offentlige apps

Lene Ærbo Pedersen vil fortælle om forskellige projekter, som feks. Fælles Medicinkort, Vaccinationsregistret og på app siden medicinkortet, min læge, Smittestop-app'en.

"Digitalisering er en kompleks størrelse og den gode løsning opnås kun, hvis alle dele af projektet er håndteret godt og hvis alle parter i projektet har ejerskab. Vi skal passe godt på den store tillid danskerne har til digitaliseringen - den er unik. Tilliden giver den gode og brede anvendelse af løsningerne."

Ved Lene Ærbo Pedersen, LetsGoDigital

11.30 Det kommunale weblandskab 2021

Ole Nørskov gennemgår trends og tendenser i de 98 danske kommuners webarbejde på tværs af strategi, indhold, design, brugervenlighed og teknik.

Få blandt andet svar på:

  • Hvordan har mobile designmønstre påvirket brugervenligheden på de kommunale sites?
  • Hvordan anvender kommunerne brugsdata i det daglige arbejde med webkommunikation?
  • Hvilke strategiske mål har kommunerne med websitet?
  • Digital Nærhed - hvordan tilbydes det?

Ved Ole Nørskov 

13.00 Giv os nærheden tilbage 

Digitalisering kan være fantastisk til at levere effektiv offentlig service, men digitalisering betyder også, at vi mister nærheden til borgerne. Vi møder ikke længere borgerne ansigt til ansigt med det resultat, at vi ikke længere føler samme grad af etisk ansvar for den enkelte borger. I den digitale verden holder borgere nemt op med at være mennesker og bliver i stedet datapunkter, objekter for algoritmiske beslutninger eller personaer, der kan nudges til bestemte handlinger.

Hvis vi ikke bare skal levere effektiv, men også etisk ansvarlig og borgernær offentlig service, bliver vi nødt til at tænke ansvarlighed, nærhed og etik tilbage i vores digitale løsninger.

Det er emnet for dette oplæg af Peter Svarre, som har 20 års erfaring med digital produktudvikling, og som sammen med Dansk Design Center arbejder på at udvikle Det Digitale Etikkompas, som er et redskab, som kommer til at hjælpe virksomheder og organisationer med at designe etiske digitale services.

Ved Peter Svarre

14.15 Borgeren i centrum, når vi udvikler nye løsninger - nærhed eller inklusion, hvor er vi?

Rikke Hougaard Zeeberg har været i orkanens øje i de seneste som direktør i det centrale organ for den offentlige digitalisering (Digitaliseringsstyrelsen), og nu i Dansk Industri giver her et overblik over nuværende og kommende aktiviteter.

Ved Rikke Hougaard Zeeberg, Direktør i Dansk Industri, Digital

15.00 Hvorfor er det vigtigt med nærhed og hvordan skabes det?

Vincent giver et provokerende og filosofisk indblik i hvorfor det er vigtigt med nærhed og hvordan det skabes

Ved Vincent F. Hendricks; professor 

16.00 Panel-debat

Hvad skal vi gøre anderledes - hvad kan vi gå hjem og ændre i morgen?

Debat og spørgsmål fra salen. Panelet består af:

Rikke Hougaard Zeberg
Peter Svarre
Lars AP
Vincent F. Hendricks
Lene Ærbo Pedersen 

16.30 Jazz, netværk og tapas!

Gennemføres (ligesom resten af konferencen naturligvis) i det omfang corona-retningslinjerne tillader.

Praktiske informationer

Normalpris er kr. 3.995,- (ex moms).
Early bird rabat (før 22. februar 2021): kr. 1.000,-
Rabat som medlem af DM: kr. 1.000,- ved at skrive ”medlem af DM” i tilmeldingen.
Tilmelding foregår via dette LINK.

Headway, Unsplash
© Headway, Unsplash