Gå til sidens indhold

Tal om tabuerne - et kursus om nye perspektiver på forbedring af psykosocialt arbejdsmiljø

Det er velkendt, at dårligt psykosocialt arbejdsmiljø ofte fører et højt niveau af stress med sig. Det er også velkendt, at det ikke er lige til at ændre et psykosocialt arbejdsmiljø fra dårligt til bedre. Én af årsagerne til det er, at det ofte er svært at have en fælles samtale på arbejdspladsen om de ting i arbejdsmiljøet, der udfordrer.

Det kan fx komme til udtryk ved, at nogle ikke ønsker at dele:

  • Hvor pressede de er i deres arbejde.
  • Den usikkerhed de oplever om, hvorvidt de gør det godt nok i deres arbejde.
  • Evt. fejl de har begået i udførelsen af deres arbejde.
  • Bekymring om hvordan de skal løse en specifik arbejdsopgave
  • Oplevelser med at føle sig alene i arbejdet

Det kræver mod til sårbarhed i arbejdsfællesskabet at dele ovenstående og tilsvarende udfordringer på arbejdet.

Men hvordan udvikler man det på arbejdspladsen? Forskere kalder det udviklingen af psykologisk tryghed, og som I bl.a. vil opdage på dette kursus styrker det ikke bare trivslen, men også kvaliteten i opgaveløsningen.

Formål
Hvordan kan jeres arbejdsmiljø-, samarbejds- eller MED-udvalg understøtte udviklingen af en arbejdspladskultur, der understøtter udviklingen af et kollektivt mod til at drøfte de ting i arbejdet, der er svære at tale om.

Dit udbytte
Som deltager får du:

  • Viden om hvilke konsekvenser det kan have for den enkelte og arbejdsfællesskabet, når den fornødne tryghed til at drøfte udfordringerne ikke er tilstede.
  • Viden om hvilke muligheder og barrierer der typisk er i en organisation for, at I kan sætte fokus på de aspekter af arbejdet, der er svære at tale om.
  • Hvordan I bliver opmærksomme på de konkrete muligheder og barriere, der er I jeres organisation – og hvordan tager i en dialog om jeres (evt. forskellige) syn på dem i jeres udvalg?
  • Hvad I konkret kan gøre I jeres udvalg, for at styrke udviklingen af kultur, der giver plads til at dele de udfordringer, kollegerne oplever.

Form
Kurset veksler mellem korte teoretiske indlæg, gruppeøvelser og diskussion. Der bliver mulighed for at inddrage egne konkrete problemstillinger og dilemmaer, som I kan diskutere og arbejde med.

Underviser
Mille Mortensen er cand.mag. i psykologi, forsker ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og selvstændig konsulent. Mille har forsket indgående i temaet generelt og er derudover med sin forskning én af de mest markante stemmer i forhold til forståelsen og håndtering af mobning på arbejdspladsen.
Arbejdsmiljøkonsulent Søren Bjerregaard Kjær fra Dansk Magisterforening er medunderviser på kurset.

Målgruppe
Kurset er kun for dig, der sidder i et arbejdsmiljø-, samarbejds- eller MED-udvalg i din organisation, dvs. at du er arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, –suppleant eller leder.

Deltag sammen
Inviter gerne andre tillidsvalgte og ledere fra din arbejdsplads med, som du samarbejder med om udvikling af arbejdsmiljøet. I skaber de mest bæredygtige forandringer i arbejdsmiljøet, når I har samme vidensgrundlag at trække på.
Det er gratis at deltage for medlemmer af DM. For ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke er medlemmer af DM, men som er inviteret af dig til at deltage sammen med dig, koster det 1.000 kr. pr. person at deltage.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 20. november 2019

13.00 - 17.00

Sted Dansk Magisterforening - Akademikertårnet

Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
DNK

Tilmeldingsfrist

13. november 2019

Medlemspris

Gratis

Pris for andre

1.000,00 kr.