Gå til sidens indhold

DM’s Digitaliseringsnetværk

Spritnyt netværk sætter fokus på digitalisering i bred forstand, fx roller i digitalisering, kompetencer, udviklingstendenser, etik, karrieremuligheder og meget andet. Vær med og få adgang til den nyeste viden på området.

Netværket holder tre møder i 2019.

Det første møde er 21. august kl. 14.00 – 17.00 i København, hvor temaet er:

High Tech Human Touch: Humanister i en digital tidsalder /v Anna Porse Nielsen, Seismonaut

Digitalisering og den teknologiske udvikling sætter sit præg på alle brancher, og der er stadigt større fokus på, hvad den betyder for vores arbejdsmarked og fremtidige kompetencebehov. Er der nok jobs til os alle, hvordan navigerer vi i en globaliseret og digitaliseret verden, og hvad skal vi kunne i fremtiden? I oplægget vil Anna Porse Nielsen sætte fokus på humanisterne i en digital tidsalder og på, hvordan humanistiske, kreative og sociale kompetencer er afgørende for både vækst og iværksætteri i fremtiden.

Anna Porse Nielsen er direktør i Seismonaut. Tidligere Rambøll Management, VisitDenmark, Danske Erhverv og Udenrigsministeriet. Anna sidder i dag i en række tænketanke, advisory boards og bestyrelser for nationale indsatser, uddannelser, kreative virksomheder og attraktioner.

Hvorfor skal du være med?

Du får adgang til ny viden om digitalisering

  • Mulighed for videndeling med andre, der arbejder med de samme ting som dig
  • Nye perspektiver på dine udfordringer
  • Mulighed for at udvide dit eget netværk og hjælpe andre som dig
  • Bliv udfordret

Og så får du mulighed for at komme med input til DM’s initiativer indenfor digitalisering.

Hvem kan være med?

DM’s Digitaliseringsnetværk er for medlemmer, der arbejder med digitalisering - fx webløsninger, kodning, digital projektledelse, digital kommunikation eller lignende.

Hvordan fungerer det?

  • DM’s Digitaliseringsnetværk holder tre møder i 2019. Første gang i august 2019.
  • Netværket er faciliteret af DM Netværk.
  • Som deltager i netværket forpligter du dig til at deltage aktivt på møderne, være åben, nysgerrig og hjælpsom.
  • Det er deltagerne i netværket, der er netværkets primære ressource, men nogle netværksmøder vil få besøg af eksterne eksperter, oplægsholdere og politikere fra DM.

Møde 2: 2. oktober 14.00 – 17.00
Møde 3: 20. november 14.00 – 17.00

Netværkets medlemmer er med til at bestemme temaer for de næste møder.

Har du spørgsmål, så skriv til netvaerk@dm.dk  

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 21. august 2019 - 31. december 2019

14.00 - 17.00

Sted Dansk Magisterforening

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
DNK

Medlemspris

Gratis

Pris for andre

Kun for medlemmer