Gå til sidens indhold

Projektlederuddannelse - 9 dage

Få et solidt kompetenceløft med DM’s projektlederuddannelse, så du kan drive komplekse projekter samt håndtere interne og eksterne interessenter.

Der kan ikke søges om friplads til dette kursus.

Få et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Projektlederuddannelsen har fokus på at give dig værktøjerne til at skabe den ønskede effekt med dine projekter.
Efter uddannelsen vil du kunne udvikle og drive større komplekse projekter og være klædt på til at håndtere projektets interne og eksterne interessenter.
Du vil kunne forstå de særlige udfordringer, der kendetegner arbejdet med projektledelse. Og du vil kende dine egne styrker og svagheder i relation til din rolle som projektleder.

Målgruppe Projektredeluddannelsen er for dig, der står overfor at skulle være projektleder – eller allerede er projektleder. Det er for dig, som ønsker at udvikle dine personlige projektledelseskompetencer og samtidig opnå indsigt i projektarbejdets helt specielle kompleksitet

Formål At styrke dig i rollen som projektleder og give dig kompetencerne til at kunne udvikle og drive større projekter og samtidig sikre projektets forankring fra start til slut. Herunder at kunne udfordre og kvalitetsbestemme projektets resultat og effekt.

Dit udbytte Du vil efter uddannelsen have:

 • Fået indblik i projektarbejdets udfordringer og internationalt anerkendte værktøjer til at håndtere dem
 • Fået værktøjer til at udvikle projektet og sikre dets nødvendige fundament
 • Solidt indblik i og værktøjer til at styre projektet konstruktivt og effektfuldt
 • Metoder til at kommunikere forandringsprojektet og håndtere eventuel modstand
 • Indblik i projektgruppens samarbejdsniveauer og naturlige udvikling
 • Forståelse for egne og andres individuelle præferencer og hvad de betyder for dog som projektleder
 • Værktøjer og metoder til at inddrage og skabe ejerskab hos projektets interessenter
 • Opbygget netværk og videndeling med projektledere fra i andre organisationer.

Indhold Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og praksis arbejder vi med:

 • Grundlæggende projektudvikling og organisering
 • Facilitering af projektgruppens arbejde
 • Håndtering af projektets kaotiske hverdag
 • Det personlige projektlederskab.

Form For at sikre, at du får omsat den viden du får på uddannelsen til konkret handling i din hverdag er det en fordel at have et projekt med på uddannelsen, som du kan prøve teori og metoder af på. Det kan være stort som småt. Har du ikke et projekt, tager vi en dialog om, hvordan du kan overføre den teoretiske viden til egen praksis allerede på modul 1. Inden uddannelsens start, vil vi desuden bede dig lave en personlig handleplan, som skal sikre retning for din læring på uddannelsen.
At være en god projektleder kræver øvelse. Derfor træner vi teorier og metoder din egen praksis gennem hele forløbet.

Underviser Ann Graugaard Pedersen, Partner i Promentum A/S – Ann har solid erfaring som underviser i projektledelse. Hun har en baggrund som projektleder og kommunikationsrådgiver og har hjulpet projektledere fra en lang række forskellige virksomheder - fra ministerier, styrelser og kommuner til arkitekter, entreprenører og teatre.

Uddannelsen består af fire moduler og en eksamen, i alt 9 dage.

Modul 1: 8. - 9. oktober
Hent program til modul 1 (pdf)

Modul 2: 4. - 5. november
Hent program til modul 2 (pdf)

Modul 3: 2. - 3. december
Hent program til modul 3 (pdf)

Modul 4: 6. - 7. januar
Hent program til modul 4 (pdf)

Eksamen den 20. januar 2020. Alle dage kl. 9.00 - 16.00.

Eksamen er en praksiseksamen, som består af tre dele:

 1. En skriftlig prøve på en time, hvor jeg følger op på, hvor godt du har fat i teorien
 2. En praktisk prøve, hvor du sammen med en nogle af de andre deltagere skal udvikle et projekt – her er i projektledere på skift
 3. Et styregruppemøde, hvor frugten af dagens arbejde præsenteres

Eksamenen vurderes ud fra “bestået/ikke bestået” med personlig feedback på din præstation.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 8. oktober 2019 - 31. december 2019

09:00 - 16:00

Sted Dansk Magisterforening - Akademikertårnet

Lindevangs Allé 2
2000 Frederiksberg
DNK

Tilmeldingsfrist

7. september 2019

Medlemspris

24.500,00 kr.

Pris for andre

30.625,00 kr.

Tilmeld