Gå til sidens indhold

Delegeret og TR-møde i DM Professionshøjskoler og erhvervsakademier

Bestyrelsen for Landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier indbyder dig til delegeretmøde torsdag d. 4. april 2019 efterfulgt af TR-møde for tillidsrepræsentanter den 5. april 2019.

Program

Torsdag 4. april 2019

(Delegeretmøde) Landsklubben samles og tager stilling til bestyrelsens princip- og arbejdsprogram for bestyrelsesperioden 2019-2021.
Herudover lægges forståelsespapir og vejledning om arbejdstilrettelæggelse frem til drøftelse med henblik på de delegeredes tilslutning  

Kl. 10.00 – 11.00 Goddag og velkommen samt præsentation af

  • Forretningsorden (vedtagelse)
  • Dirigent (valg af)
  • Ny bestyrelse
  • De delegerede (navneopråb til protokol)

Kl. 11.00 -12.00 Beretning

Formanden fremlægger beretning fra perioden, der er gået. Beretningen sættes efterfølgende til debat med henblik på de delegeredes godkendelse.

Kl. 12.00 -13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 14.00 Princip- og arbejdsprogram

Bestyrelsen fremlægger sit forslag til princip- og arbejdsprogram for perioden 2019-2021. Efter præsentationen vil der være debat af programmet med henblik på vedtagelse. 

Kl. 14.00 - 14.30 Kaffepause

Kl. 14.30 - 16.00 Forståelsespapir og vejledningen om arbejdstid og tilrettelæggelse

I løbet af efteråret 2018 har den tidligere bestyrelse sammen med tillidsrepræsentanterne på TR-seminaret i november arbejdet med at opgradere og reformulere landsklubbens anbefalinger og forståelser af de aktuelle tilstande og udfordringer vi står i.

Der fremlægges et forståelsespapir til drøftelse hos de delegerede med henblik på vedtagelse.

Kl. 16.00 – 16.15 Tak for i dag og for deltagelse

Kl. 16.30 – 17.30 Møde om DM’s kongres

Landsklubbens kongresdelegerede mødes til et lille møde om kongressens dagsorden.  

Kl. 18.30 Middag (alle inviteres til at deltage)

 

Fredag 5. april

(TR-møde) Indenfor de fleste områder i den offentlige sektor kan man iagttage en række omstruktureringer og organisationsomlægninger. Løbende organisatoriske forandringer er et vilkår, de fleste kan genkende – fra forsvar over politi og sundhedsvæsen til uddannelsessystemet. Med VIA's reorganisering, fusionen til KP eller fusionen mellem UCL og EAL som de mest aktuelle eksempler står det klart, at dette også gør sig gældende i vores sektor.

På dette TR-møde sætter vi fokus på det mulige rationale bag omorganiseringer; vi får præsenteret og drøftet nogle aktuelle erfaringer fra VIA, KP og UCL, og vi prøver at identificere handlemuligheder for medarbejdere og repræsentanter i de uophørlige reorganiseringsprocesser.

Kl. 08.00 – 09.00 Morgenmad

Kl. 09.00 – 09.30 Rammesætning og kvalificering af temaet:

Kl. 09.30 – 10.30 Erfaringsrunde på tværs af institutioner om de ændringer i organisationer og strukturelle forandring, vi oplever i det daglige. 

Kl. 10.45 – 12.15 Oplæg og drøftelse

Oplæg om rationalet bag de omorganiseringer vi ser og lever i.

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 14.00 Erfaringsoplæg

Repræsentanter fra VIA, KP og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fortæller om deres erfaringer med omlægninger og fusioner ud fra spørgsmålet: hvilke processer har I kunnet præge og få indflydelse gennem?

Kl. 14.00 – 15.00 Perspektivering over spørgsmålene: hvordan arbejder man som medarbejdere og tillidsrepræsentanter under disse tilstande? og hvordan får vi indflydelse, når de strukturer, vi får indflydelse igennem, er under konstant forandring?

Kl. 15.00 Tak for denne gang.   

 Delegerede 2019

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 4. april 2019 - 5. april 2019

09:30 - 18:30

Sted Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Plads 3
7100 Vejle

Tilmeldingsfrist

27. marts 2019

Medlemspris

Gratis

Pris for andre

Kun for medlemmer

Log ind for at tilmelde