Gå til sidens indhold

Din personlige rolle som tillidsvalgt

Som tillidsvalgt er du det vigtigste bindeled mellem medarbejdere og ledelse og både din faglige viden, dine kompetencer og din evne til at forvalte rollen er afgørende for at lykkes med samarbejdet. På seminaret kommer du til at arbejde med rollen som tillidsvalgt, udvikle din personlige gennemslagskraft og dermed blive en stærkere rådgiver og sparringspartner både kollegialt og for ledelsen.

Få gennemslagskraft og bliv en stærkere rådgiver og sparringspartner for kolleger og ledelse.

Evnen til at forvalte din rolle og bruge din personlighed kompetent er afgørende for at lykkes både i jobbet og som tillidsvalgt. Når du mestrer det, kan du være rollemodel for en stærk og konstruktiv virksomhedskultur, og du kan bidrage til at sikre god sammenhængskraft og skabe værdi. Det er det bedst tænkelige udgangspunkt for at sikre indflydelse og for at få ting til at ske.

Du er det vigtigste bindeled mellem ledelse og medarbejdere. Din faglige viden og dine kompetencer som tillidsrepræsentant er centrale elementer i arbejdspladsens måde at fungere på. Et stærkt fagligt fundament er dog ikke altid nok. I rollen som tillidsvalgt skal du være en stærk kommunikator, begå dig taktisk velovervejet og påvirke andres beslutninger – det tager netop dette seminar fat på.

Målgruppe For tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter  og - suppleanter i det offentlige og det private. Du skal have gennemført introkurset i DM's TR-uddannelse eller det lovpligtige kursus for arbejdsmiljørepræsentanter for at deltage. 

Formål Målet med seminaret er at styrke dig i din rolle som tillidsvalgt og give dig redskaber til at påvirke beslutninger og skaffe dig indflydelse på en personlig og konstruktiv måde.

Dit udbytte På seminaret får du øget indsigt i den personlige udmøntning af de forskellige roller i tillidshvervet: Fx som talsperson for kolleger, som sparringspartner og som kompetent repræsentant, der skal lede opad. Du får løst konkrete problemstillinger i dit tillidshverv, og du får redskaber og metoder til at styrke din gennemslagskraft, øge din indflydelse og i endnu højere grad stille din viden til rådighed for organisationen.

Som tillidsvalgt er du det vigtigste bindeled mellem medarbejdere og ledelse og både din faglige viden, dine kompetencer og din evne til at forvalte rollen er afgørende for at lykkes med samarbejdet. På seminaret kommer du til at arbejde med rollen som tillidsvalgt, udvikle din personlige gennemslagskraft og dermed blive en stærkere rådgiver og sparringspartner både kollegialt og for ledelsen.

Indhold Du får blandt andet viden om:

  • Hvad rollen som tillidsvalgt kræver af dig
  • Dine indflydelsesstile – inkl. test af, hvor du er særlig stærk, og hvor du kan udvikle
  • Personlighedstyper og hvordan du giver bedre individuel tilpasset rådgivning
  • Metoder til at navigere mellem kolleger og ledelse på flere styringsniveauer
  • Taktisk kompetent adfærd og hvordan du kan begå dig i den uformelle organisation
  • Redskaber til at håndtere modstand
  • Motivation og hvordan man motiverer andre
  • Dine personlige kompetencer - lige til at sætte på cv’et

Form Seminaret tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og erfaringer. Der veksles mellem korte teoretiske indlæg, gruppeøvelser, diskussion og personlig feedback. Der bliver mulighed for at inddrage egne konkrete problemstillinger og dilemmaer, som deltagerne kan diskutere og arbejde med. Seminaret forudsætter aktiv deltagelse.

Du skal tage en personlig test forud for seminaret. Hele testforløbet foregår udelukkende mellem dig og underviseren, og DM bliver ikke involveret eller får kendskab til testresultater på noget tidspunkt.  Når du tilmelder dig seminaret, godkender du samtidig, at DM videregiver dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse til underviseren til brug for nævnte test.

Lidt om underviseren Marianne Løwe er grundlægger og ejer af Løwe Consulting. Hun er uddannet erhvervspsykolog og specialiseret inden for HR, ledelse, organisation og læring. Marianne har mere end 20 års erfaring med undervisning, konsulentarbejde og rådgivning. Hun har selv været tillidsrepræsentant, undervist på TR-uddannelser, været HR-chef og etableret velfungerende MED-udvalg. Marianne er en engageret og nærværende underviser, som formår at skære ind til benet og gøre emnet konkret.

Seminaret er gratis og kun for DM’s tillidsvalgte. DM dækker billigste offentlige transport og yder lønrefusion efter gældende regler. Spørg i sekretariatet.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 12. september 2019 - 13. september 2019

09:00 - 16:30

Sted Dansk Magisterforening

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
DNK

Tilmeldingsfrist

2. september 2019

Medlemspris

Gratis

Pris for andre

Kun for medlemmer

Log ind for at tilmelde