Gå til sidens indhold

Nye ledere

Som ny leder skal du håndtere skiftet fra fagspecialist til leder, der skaber resultater gennem andre. På kurset får du indsigt i internationalt anerkendt viden om ledelse, afdækket din egen tilgang til ledelse samt værktøjer, der kan hjælpe dig til at håndtere de mange facetter af ledelse.

På uddannelsen arbejder du med en lang række forskellige temaer: samtaletræning, teamledelse, konfliktledelse, forandringsledelse, ledelse indad, opad og udad samt dilemmaer og problematikker relateret til ledelse. Vi bygger oven på dine akademiske kompetencer. Og vi giver dig input til at analysere på den specielle kontekst, som du som akademiker og leder skal navigere i.

Målgruppe Uddannelsen er målrettet dig, der er blevet leder inden for det sidste år, eller som står overfor at skulle starte.

Formål Målet er at klæde dig på til din nye rolle som leder og herunder give dig mulighed for at afklare, hvad du skal aflære. Målet er også at styrke din tro på dig selv i lederrollen og give dig begreber til at begribe den kontekst, som du skal navigere i, de mennesker, som du skal lede og ikke mindst dig selv som leder.

Dit udbytte Du får indsigt i internationalt anerkendt viden inden for ledelse. Du får værktøjer, der kan hjælpe dig til at håndtere de mange facetter af ledelse, som du møder i din dagligdag. Og du får arbejdet med din lederidentitet, troen på dig selv i rollen som leder og afdækket din egen ledelsesmodel.

Indhold

  • Ledelse. Hvad menes der? Hvad kræves der af dig? Etc.
  • Samtaletræning. Udviklende samtaler og svære samtaler.
  • Teamledelse. Facilitere den gode udvikling for din medarbejdergruppe og forstå dynamikken i gruppen.
  • Konfliktledelse. Forstå de grundlæggende konflikt-dynamikker.
  • Dilemmaer, problematikker og paradokser trænger sig på hele tiden i din rolle som leder. Forstå og arbejd med dem.
  • Forstå den kontekst som du ledelsesmæssigt skal navigere i.
  • Forandringsledelse.

Form Seminarerne vil være en vekselvirkning mellem oplæg, refleksion, sparring og træning. De temaer, som vi arbejder med på uddannelsen relateres til din daglige ledelsespraksis ved hjælp af hjemmeopgaver, træning både i dit daglige arbejde og på seminarerne, og gennem fokuserede refleksionsopgaver. Du vil desuden indgå i en netværksgruppe, som mødes mellem seminarerne og efter sidste seminar.

Underviser Konsulenten fra Promentum A/S underviser, støtter og rådgiver ledere, projektledere og organisationer til mere succes i hverdagen.

Tid og sted:

Inden undandelsesstart vil der være en individuel udviklingsamtale med underviseren.

  • 1. workshop: 6. - 7. juni 2019 kl. 9.00 - 16.00
  • 2. workshop: 19. - 20. august 2019 kl. 9.00 - 16.00
  • 3. workshop: 18. - 19. september 2019 kl. 9.00 - 16.00

Individuel sparringsamtale (Skype/telefonisk) den 7. eller 8. november.

Der kan ikke søges om friplads til dette kursus.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 6. juni 2019 - 19. september 2019

09:00 - 16:00

Sted Promentum A/S

Vesterbrogade 67, 2. th
1620 København V
1620 København V
DNK

Tilmeldingsfrist

6. maj 2019

Medlemspris

29.500,00 kr.

Pris for andre

36.875,00 kr.

Tilmeld