Gå til sidens indhold

Leder uden kasket

Få konkrete redskaber til at lede og tage lederskab, når du ikke har den formelle lederrolle.

Mange højtuddannede bliver ledere uden at have den formelle lederkasket på, fordi de har den faglige ekspertise inden for et område. Som ”leder uden kasket” har du ikke de samme værktøjer og muligheder som den formelle leder. Det eneste og vigtigste redskab er dig selv: Din egen personlige autoritet og gennemslagskraft. Det er derfor ekstra vigtigt for den uformelle leder at få de værktøjer og den viden, der gør det muligt at kunne leve op til de mange forskellige forventninger.

Målgruppe Kurset henvender sig til dig, der i det daglige fungerer som leder, typisk på grund af din faglighed og anciennitet, og som ikke har en formel ledertitel. Du har måske en funktion som projektleder, koordinator, teamleder, tovholder eller stedfortrædende chef.  

Formål Formålet med kurset er at give dig viden og konkrete redskaber til at lede og tage lederskab, når du ikke har den formelle ledertitel.  

Dit udbytte På kurset er der fokus på konkrete redskaber til at lede og tage lederskab, og på de mange forskellige forventninger til dig. Du får redskaber til at håndtere forskellige udfordringer og vanskelige situationer.  

Indhold På kurset får du:

  • En personlig samtale, der hjælper dig til at afklare din faglige funktion og identitet og dine forcer og udviklingsområder som daglig uformel leder.
  • Et overblik over forventninger og krav til dig som den daglige leder - den uformelle leders krydspres
  • Redskaber til at håndtere konkrete udfordringer i den uformelle leders hverdag, fx kunsten at finde balancen mellem at være kollega og daglig leder
  • Redskaber til at få skabt balance mellem forventninger og ressourcer
  • Værktøjer til at håndtere vanskelige situationer og personer
  • Kommunikationsteori og kommunikationsværktøjer, der kan forbedre din evne til at markere dig på en klar og respektfuld måde
  • Træning, refleksion og feedback fra medkursister, undervisere og dine omgivelser
  • Viden om, hvordan du får succes som daglig leder, forventningsafstemning, succeskriterier, mål og plan 

Form Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer som daglig leder. Det er derfor vigtigt, at du har lyst og mod til at medbringe konkrete erfaringer og cases, som vi kan arbejde med på kurset. Der veksles mellem teorioplæg, øvelser, træning, refleksion og feedback. Kursusforløbet består af en personlig og fortrolig samtale samt to kursusdage. 

Underviser: Selvstændig konsulent Dorte Holmberg. Kultursociolog, psykoterapeut og konfliktmægler. Dorte har arbejdet med udvikling af ledere, medarbejdere og organisationer i 20 år, blandt andet som tilknyttet Center for Konfliktløsning, hvor hun også har været faglig leder.

Prisen for kurset er inklusive en personlig samtale.

Hent program som pdf.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 14. november 2019 - 15. november 2019

09.00 - 16.00

Sted Dansk Magisterforening

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
DNK

Tilmeldingsfrist

14. oktober 2019

Medlemspris

9.500,00 kr.

Pris for andre

11.875,00 kr.

Tilmeld