Gå til sidens indhold

Hverdagsimplementering - 9 dage

Strategi er godt. Resultater er bedre. Implementeringsuddannelsen er for dig, der har ansvar for at omsætte strategier til virkelighed og skabe forandringer, der er godt forankret i organisationen.

Mange organisationer er skrappe til at levere udviklingsprojekter med høj kvalitet i leverancerne. Udfordringen er at få forandringer og strategier virkeliggjort i hverdagen, så de skaber en varig effekt. Særligt at få formuleret og understøttet på den adfærdsændring, der skal til for at skabe effekten.

Målgruppe Kurset er for dig, der allerede er ansvarlig for større forandringsprojekter eller som netop står over for at skulle starte dit første større forandringsprojekt, og ønsker at videreudvikle og styrke dine personlige forandringsledelses- og implementeringskompetencer.

Formål Målet er, at deltagerne kan udvikle og implementere større, komplekse forandringer, være klædt på til at håndtere de interne og eksterne interessenter og mestre værktøjer og metoder til en målrettet hverdagsimplementering, der sikrer effekten på den lange bane.

Dit udbytte Du vil efter uddannelsen have:

 • Styrket dit eget forandringsprojekt og lagt en robust implementeringsplan – og eksekveret på den
 • Fået den nyeste internationale viden inden for forandringsledelse og implementering
 • Afprøvet en række implementeringsmetoder og værktøjer og indarbejdet dem i din daglige praksis
 • Trænet og fået konkret feedback på din evne til at kommunikere forandringsprocesser
 • Opbygget netværk og delt viden med implementeringskonsulenter i andre organisationer.

Indhold Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og praksis arbejder vi med:

 • Forstå implementeringsdynamikker og målret dit projekt til brugerne
 • Planlæg adfærdsmål og implementeringsplan med baggrund i forandringsledelse … og vær derefter åben
 • Håndter modstand og brug hverdagsimplementering til at sikre vedvarende effekt
 • Målret din kommunikation til brugerne og formidl dit budskab fængende.

Form For at sikre, at du får omsat den viden du får på uddannelsen til konkret handling i din hverdag er det vigtigt, du tager udgangspunkt i netop din hverdag. Derfor skal du inden uddannelsen lave en udviklingsplan i samarbejde med din nærmeste leder. 

Hvert af de fire moduler på uddannelsen har et overordnet tema, som vi arbejder med på følgende måde:

 • Før vi mødes på modulet modtager du artikler, videoer etc., som du skal forberede
 • På modulerne er der fokus på praksistræning og sparring. Dvs. at vi træner brugen af den nye viden og arbejder med de ting, der er svære
 • Hvert modul følges op af en sparrings- og videndelingsseance i mindre grupper, hvor der arbejdes med spørgsmål fra underviser.

Underviser Andreas Lindemann, Partner i Promentum A/S – Andreas har gennem de sidste 15 år arbejdet med forandringer og implementering i en lang række offentlige og private organisationer – både som rådgiver og som udførende selv.

Uddannelsen består af fire moduler og en eksamen, i alt 9 dage.

Modul 1: 15. og 16. maj kl. 9.00 - 16.00
Hent program til modul 1 (pdf)

Modul 2: 13. og 14. juni kl. 9.00 - 16.00
Hent program til modul 2 (pdf)

Modul 3: 29. og 30. august kl. 9.00 - 16.00
Hent program til modul 3 (pdf)

Modul 4: 26. og 27. september kl. 9.00 - 16.00
Hent program til modul 4 (pdf)

Eksamen den 11. oktober kl. 9.00 - 18.00.

Tilmelding Kurset gennemføres i samarbejde med Promentum A/S. Tilmelding og al kommunikation vedrørende din deltagelse foregår direkte med Promentum A/S.

Bemærk Der kan ikke søges om friplads til dette kursus. 

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 15. maj 2019 - 11. oktober 2019

09:00 - 16:00

Sted Promentum A/S

Vesterbrogade 67, 2. th
1620 København V
1620 København V
DNK

Tilmeldingsfrist

15. april 2019

Medlemspris

39.500,00 kr.

Pris for andre

Kun for medlemmer

Tilmeldningsfrist overskredet