Styrk dit demokratiske værtskab

Del artikel:

Demokrati opleves – ikke bare med hovedet, men med hele kroppen!

Styrk dit demokratiske værtskab

For stadigt flere danskere er demokrati er blevet en tilskuersport. Ikke bare i det store formelle demokrati, men også i hverdagsdemokratiet i foreningslivet, i boligafdelingen eller lokalsamfundet. Næsten hver anden dansker har så lav demokratisk selvtillid, at det afholder dem fra at engagere sig. Og for mange af dem skyldes det, at de at deres første oplevelser med demokrati har været så dårlige, at de ikke længere har mod på at tage del.

I denne workshop sætter forfatteren Andreas Lloyd fokus på, hvordan demokratisk værtskab kan åbne op for større engagement i både store og små demokratiske fællesskaber. Med afsæt i sin bog "Følelsen af demokrati" fortæller han om sine egne erfaringer – både som demokratisk nybegynder og som demokratisk vært. Og sammen får I lejlighed til at udforske, hvordan demokrati kan føles godt ikke bare med hovedet, men med hele kroppen. Og hvilke konkrete redskaber, I som værter kan bruge til at skabe rammerne for gode demokratiske oplevelser.

For demokratisk værtskab handler ikke kun om at lede en formel demokratisk proces, der kan træffe gyldige flertalsbeslutninger, men i høj grad også om at gøre demokratisk deltagelse til en god oplevelse – ikke mindst at skabe den stemning af engagement, der gør, at folk føler sig trygge, velkomne og sikre på, at deres engagement bliver mødt og værdsat.

Om Andreas Lloyd

Andreas Lloyd er uddannet antropolog og selvstændig konsulent med fokus på demokratisk værtskab. Han har været drivkraft i en række nyskabende danske civilsamfundsinitiativer – bl.a. Københavns Fødevarefællesskab, Borgerlyst, Samtalesaloner og Medborgerne. Han har skrevet bøgerne “Borgerlyst – Handlekraft i hverdagen” (2013) og “Samtalesaloner – små skub, der får folk til at falde i snak” (2016) sammen med Nadja Pass. Hans seneste bog “Følelsen af demokrati” udkom i foråret 2023 på forlaget Ordskælv.

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 6. juni 2024 17:00 - 19:00
Sted DM Aarhus Åboulevarden 23, 2. sal 8000 Aarhus C
Tilmeldingsfrist 3. juni 2024 - kl. 08:00
Afmeldingsfrist 4. juni 2024 - kl. 08:00
Medlemspris Gratis
Pris for andre Kun for medlemmer

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}