DM BIO LIVE online deltagelse: Kunstige øer udfordrer faglighederne

Del artikel:

Bliv klogere på, hvordan vi balancerer natur- og klimahensyn i større anlægsprojekter.

"Kunstige øer udfordrer faglighederne" stiller skarpt på de store anlægsprojekter for at finde ud af, hvordan vi balancere natur- og klimahensyn med behovet for byudvikling.

Ved denne konference følger vi anlægsprojektets rejse gennem systemet og stopper ved hver af interessenterne for at stille spørgsmålet: "hvordan tages der højde for naturen i jeres del af processen?".

Læs også...

Miljøprofessor: Anlægsloven til Lynetteholmen er et “miljøretligt misfoster”

Lynetteholmens anlægslov satte miljølovgivningen ud af kraft. Det sker sandsynligvis også ifm. det store infrastrukturprojekt Holmene i Hvidovre. 

“Det er et stort problem for vores klima, vores miljø og vores demokrati,” siger professor emerita i miljøret, Ellen Margrethe Basse.

Læs hvordan her.

***

Hør nu efter! Derfor er borgernes stemme vigtig i store infrastrukturprojekter

Flere borgere skal have mulighed for at få indflydelse på planlægningen af store infrastrukturprojekter.

Det vil give projekterne en større demokratisk legitimitet, styrke deres kvalitet og forebygge fremtidige konflikter, mener ekspert i inddragelse af offentligheden.

Læs hvordan her.

Vi skal høre fra arkitekten, der tegner de første planer, konsulenten i rådgivningsvirksomheden, embedsmanden i ministeriet samt juridiske og borgerinddragende aspekter.

Udgangspunktet for dagen er de kunstige øer Lynetteholm og Hvidovre Holmene, der netop nu repræsentere nogle af de største anlægsprojekter i Danmarkshistorien – og som har fået kritik fra flere retninger for at tage utilstrækkeligt hensyn til naturen og klimaet. Med disse øer som case håber vi at blive klogere på processerne bag alle typer af større infrastrukturprojekter.

Kunstige Øer Udfordrer Faglighederne, byder på indlæg fra:

  • Ellen Margrethe Basse, professor emerita i miljøret ved Aarhus Universitet
  • Rune Veile fra arkitektfirmaet Urban Power, der står bag Holmene i Hvidovre
  • Michael Olesen, seniorkonsulent ved Rambøll
  • Hans Christian Karsten, chefkonsulent i Miljøstyrelsen
  • Sara Bjørn Aaen, lektor fra DCEA (Dansk Center for Miljøvurdering, Aalborg universitet)

Politisk deltagelse fra:

  • Line Barfod, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune
  • Laura Rosenvænge, Bestyrelsesmedlem i By & Havn
  • Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune

Standupkomiker Michael Schøt afrunder dagen og giver sit skarpe, satiriske blik på dagens pointer og budskaber.

Networking med andre deltagere online

Selvom du er med online, skal du ikke snydes for muligheden for at netværke med andre til konferencen.

Derfor er det muligt at tilmelde sig grupperum, så man kan møde andre deltagere, der er med online. Vi har nemlig lagt gruppesnakke ind i programmet, hvor i via grupperummene kan drøfte deres synspunkter og oplæggenes pointer.

For at grupperummene er værdifulde for jer at deltage i, bedes du ved tilmelding udfylde, om du har lyst til eller ikke ønsker at deltage i grupperum. 

 

Hvad er DM BIO LIVE?

DM BIO LIVE er platformen til at være nysgerrig på et større, aktuelt DM BIO-fagligt emne. Her mødes DM’s medlemmer og omverden med mulighed for at diskutere og netværke på tværs af fagligheder og interesser.

Er du forhindret i at deltage fysisk, kan du sagtens være med fra distancen, da konferencen streames.

Sejltur til Lynetteholm – optaktsarrangement til DM BIO LIVE

DM BIO Klimanetværk inviterer på sejltur rundt om perimeteren på Lynetteholm-projektet - Danmarks største byggeprojekt.

Turen vil byde på oplæg fra videnskabsfolk, der vil tale om planlægningsprocesser, borgerinddragelse, og påvirkning af havstrømme.

Læs mere her.

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Du kan melde afbud på Mit DM

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 18. april 2024 10:00 - 15:30
Sted Online
Tilmeldingsfrist 14. april 2024 - kl. 23:30
Medlemspris Gratis
Pris for andre Gratis

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}