Til indhold

Svineproduktionens BAT-mænd

Få overblik over de bedst tilgængelige miljøteknologier til svineproduktion

Hør seniorrådgiver Peter Kai og lektor Brian Jacobsen (kald dem bare "BAT-mænd") fortælle om deres store arbejde med at analysere de bedst tilgængelige teknologier (BAT) ved miljøgodkendelse af husdyrproduktioner med kvæg, grise, fjerkræ og mink.

De giver en kort indflyvning til deres kæmpe arbejde, og kommer særligt omkring BAT-krav for slagtesvin, hvor der er rigtig mange teknologier i spil. De vil kort beskrive deres seneste analyser for perioden 2019-2022, så der fra politisk side kan opstilles nye, opdaterede BAT-krav. De nuværende krav blev etableret tilbage i 2009-2011. Analyserne er lavet som et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet, som du kan læse mere om her.

Til webinaret vil du få indblik i:

  • BAT og ammoniak-krav til husdyrproduktionen
  • Effekter og omkostninger ved forskellige teknologier (for slagtesvin)
  • Hvordan kombineres teknologien for at nå de givne mål?
  • Hvilke teknologier der er billigst (kr./NH3 og kr./slagtesvin)

Inden webinaret kan du se videoen med Peter Kai, som giver en kort og god indflyvning på hans og Brians arbejde.

Hvad er BAT?

Når en husdyrproduktion etableres eller udvides, skal husdyrproduktionen opfylde det såkaldte BAT-ammoniakemissionskrav (BAT-krav), som afhænger af husdyrarten (kvæg, grise, fjerkræ og mink) og staldenes areal.

BAT-kravet er fastsat af Miljøministeriet på baggrund af en større analyse af staldtyper og miljøteknologiers miljøeffektivitet og omkostninger foretaget af Århus og Københavns Universitet.

De gældende BAT-krav er fastsat ud fra analyser foretaget i 2009-2011.

Imens du venter...

… kan du tage et kig på de fire typer notater om BAT, som Peter Kai og Brian Jacobsen har udarbejder for Miljøministeriet:

Fremtidens fødevarer

Fremtidens Fødevarer er en webinarserie, hvor vi dykker ned i de animalske og plantebaserede fødevarers fremtid mod et CO2-neutralt landbrug. Det handler om hele fødevareklyngen, fra jord til bord, og hvilke muligheder der er for at fødevareproduktionen og -forbruget bliver en del af løsningen på vores tids naturkriser; biodiversitetskrisen, klimakrisen og fødevarekrisen.

Hvem er batmændene?

Brian Jacobsen

Brian Jacobsen er lektor ved Københavns Universitet i sektion for Miljø og Naturressourcer. Han arbejder med omkostninger ved at implementere en række virkemidler i forhold vandområdeplaner, fosforlofter og ammoniak i Danmark. Han har deltaget i projekter om implementering af ammoniak-politikker i Tyskland, Holland og Danmark. Den seneste forskning er koblet til detaljeret retentionskortlægning og alternative anvendelser af græsprodukter.

 

Peter Kai

Peter Kai er seniorrådgiver på Institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet. Han arbejder med forskning og myndighedsrådgivning inden for gasemissioner fra husdyrproduktion samt udvikling og dokumentation af miljøteknologi. Han har i de senere år været involveret i projekter omkring fastsættelse af emissionsfaktorer for ammoniak fra kvægstalde, gylleforsuring samt udledning af drivhusgasser fra kvægstalde. Derudover har han udarbejdet en lang række fagrapporter og notater til både Miljøministeriet og fødevareministeriet.

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Du kan melde afbud på Mit DM

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

; ;