Til indhold

En Kanalby opstår - Fredericias historie og voldanlæg

Fredericia Turistbureau
© Fredericia Turistbureau

Kanalbyen er Fredericias nye og attraktive bydel beliggende et stenkast fra Lillebælt.

Fredericia voldanlæg og by blev anlagt som følge af svenskekrigene og den generelt urolige situation i Europa i 1600-tallet. Fredericia Voldanlæg, der omkranser hele midtbyen, er blandt de største og bedst bevarede i Norden. Her kan man gå en tur på bastionerne mellem kanoner og byporte - en Kanalby opstår.

Den nye bydel på ca. 20 ha er etableret, hvor en del af Fredericias havneindustri var placeret. Med lukning af Kemira og Fredericia Skibsværft, har kanalbyen fået mulighed for at vokse helt ned til kajkanten af Lillebælt.

Når Kanalbyen er færdigbygget, vil området huse boliger, detail, erhverv, kulturtilbud med mere og skabe sammenhæng mellem by og bælt med bydelens nyanlagte kanaler.

Colourbox

Denne eftermiddag vil deltagerne høre nærmere om byens oprindelse. Livsvilkårene i Fredericia var anderledes end i alle andre danske byer. Tvang og frihed fulgtes ad i modsatrettede poler.

Byens tvungne placering på et sted, hvor det var vanskeligt at tjene penge stod i skarp kontrast til den frihed, der gjaldt skat, told og tro.

På godt og ondt skabte en broget befolkning af danske og fremmede, soldater og civile et levedygtig samfund. En udvikling fra byens grundlæggelse til moderne tid, som i dag kommer til udtryk i kanalbyen.

 

Hvem er vært?

DM BIO-Trekantområdet
- et DM BIO netværk

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

Fredericia Turistbureau
© Fredericia Turistbureau