Til indhold

Med Limfjordsrådet i Halkær Ådal

Colourbox
© Colourbox

Projekt bæredygtig Limfjord med fokus på klima og miljø.

Tag med DM BIO en tur til Halkær Ådal og slut af med et dejligt måltid mad på Halkær Kro.

I Halkær Ådal samarbejder Limfjordsrådet og Vesthimmerlands Kommune om et projekt med fokus på klima og miljø. Målet er dels en reduktion af CO2-udledningen og dels en reduktion af kvælstofudledningen til Limfjorden. Samtidig skal der etableres rekreative faciliteter og klimasikres.

Vi mødes ved Halkær Kro kl. 17.00. Her samles vi i biler, og vi prøver at arrangere samkørsel, hvorefter vi tager en tur i felten sammen med Jesper Hansen fra Limfjordsrådet. Retur på Halkær Kro vil Jesper fortælle om Limfjordsrådets aktiviteter i øvrigt. På Halkær Kro skal vi også nyde et godt måltid mad, og der bliver tid til at netværke.

Limfjordsrådet arbejder for en ren og bæredygtig Limfjord. Rådet består af 18 kommuner, der alle ligger i opland til Limfjorden. Limfjordsrådet arbejder med en lang række natur- og miljøprojekter i relation til Limfjorden.

Halkær Kro er et lokalt Mad- og Kulturhus med en stærk tradition indenfor økologisk, lokal og bæredygtig mad.

Hvem er vært?

DM BIO Nordjylland
- et netværk under DM BIO

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

Colourbox
© Colourbox