JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Good research environments – recommendations and pitfalls

Unsplash
© Unsplash

Gratis

Good Research environments are essential for research at the highest level. But how do we create stronger academic environments where all participants thrive?

The Young Academy and DM invite to a meeting and debate about good research environments, with special attention to young researchers’ roles in such environments.

Good research environments are crucial for good and innovative research. But how do you create and maintain a good research environment?

The Young Academy established and awarded the Research Environment of the Year for the first time in 2022. The award recognises the importance of the research environment for the individual researcher's work, performance and well-being and acknowledges the participants' contribution to the community. A special focus of the award is the environment's ability for young researchers to receive guidance, sparring and the opportunity to develop. Read more here: Research Environment of the Year (youngacademy.dk)

This event brings together representatives from the shortlisted research environments for the award to share their experiences. Furthermore, the recommendations to increase well-being at the PhD schools, prepared by the Danish Universities and with contributions from DM, will be presented.  Finally, a debate on better research environments will be held with the participation of university management, DM University, and young researchers from short-listed environments.

The event will be held in English.

Moderator

 • Lotte Folke

Speakers

 • Short-listed research environments – The Young Academy's research environment award.
  • AU Interacting Minds Centre: Speaker Savhannah Schulz
  • SDU Engineering Operations Management: Speaker Kristine Wilhelm Lund
  • ITU NERDS: speaker: Sandro Sousa
  • AU Con Amore: speaker Trine Sonne Cand.Psych. PhD
  • Dean Marianne Holmer, SDU
  • Head the PhD School for People and Technology Linda Lundgaard Andersen, RUC
  • Chairman of DM University – Brian Arly Jacobsen

Target group

Employees in research and teaching positions at universities and other research institutions as well as other stakeholders in the research field.

____________________________________

Bedre forskningsmiljøer – anbefalinger og faldgruber

Gode forskningsmiljøer er afgørende for forskning på højeste niveau. Men hvordan skaber vi stærke fagmiljøer, hvor deltagerne trives?

Det Unge Akademi og DM afholder fyraftensarrangement, der sætter fokus på godt forskningsmiljø, herunder især de unge forskeres deltagelse i et sådant miljø. Gode forskningsmiljøer er afgørende for god og innovativ forskning. Men hvordan skaber og fastholder man et godt forskningsmiljø? 

Det Unge Akademi indstiftede og uddelte Årets forskningsmiljø for første gang i 2022. Prisen anerkender forskningsmiljøets betydning for den enkelte forskers arbejde, præstationer og velvære samt anerkender deltagernes bidrag til fællesskabet. Et særligt fokus ift prisen er miljøets evne til at yngre forskere får vejledning, sparring og mulighed for at udvikle sig. 

Dette arrangement samler erfaringerne fra de forskningsmiljøer, der blev short-listede til prisen. Samtidig inddrages de anbefalinger til ph.d.-skolerne, som Danske Universiteter med bidrag fra bl.a. DM har udarbejdet for at øge trivslen blandt ph.d.-erne. Endelig afholdes en debat om bedre forskningsmiljøer med deltagelse af universitetsledelse, DM Universitet og unge forskere fra short-listede miljøer. 

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Moderator

Lotte Folke

Oplægsholder

 • Short-listede forskningsmiljøer – Det Unge Akademis forskningsmiljøspris.
 • Dekan Marianne Holmer, SDU
 • Ph.d.-.-skoleleder Linda Lundgaard Andersen, RUC
 • Formand for DM Universitet – Brian Arly Jacobsen 

Målgruppe

Medarbejdere i forsknings- og undervisningsstillinger ved universiteter og andre forskningsinstitutioner samt andre interessenter på forskningsområdet.

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

Unsplash
© Unsplash