JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

DM BIO DEBAT inviterer til fyraftensmødet: ”Et hav af muligheder”

Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix
© Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix

Gratis

Kom med til fyraftensmøde, hvor vi sætter fokus på det blå – fjorde og hav.

Mere præcist vil vi komme rundt om aktuelle problematikker, der vedrører klima, biodiversitet, naturgenopretning og produktion i akvatiske miljøer.

Vi kender en del af problemerne: iltsvindet florerer, torsk og sild forsvinder, ålegræsset har trange kår og trawlfiskeri påvirker 40 pct. af de danske farvandes havbund. Heldigvis er der de sidste ti år gennemført flere marine naturgenopretninger med succes med både muslingebanker, stenrev og ålegræsenge.

Samtidig har havet enorme potentialer: Vegetation dækker 0,5 pct. af havbunden, men samme vegetation har ansvaret for binding af 50 pct. af vores udledte klimagasser. Med en aktiv, menneskelig indsats kan tallet for det blå kulstof forhøjes betydeligt. Og den blå biomasse vil kunne bidrage til både klimavenligt foder, føde og energi.

Der vil være et 15. minutters oplæg ved følgende personer:

  • Mogens R. Flindt, forskningsleder ved Biologisk Institut, SDU
  • Dorte Krause-Jensen, marinbiolog ved Institut for Ecoscience, AU
  • Jens Kjerulf Petersen, sektionsleder for Kystøkologi, DTU Aqua

Efter oplæggene er der lagt op til en times debat. Ca. kl. 18.45 serverer vi sandwich med vand, og der bliver her mulighed for at "netværke".  

Fyraftensmødet er en opfølgning på Momentum+ temaet ”Et hav af muligheder” fra december 2022

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Det gør du på Mit DM. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix
© Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix