JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

DM BIO LIVE: Kan naturen få lov?

Karin Majland
© Karin Majland

Vi skal optimere indsatsen for at styrke naturen - men hvad skal en biodiversitetslov kunne for at gøre en forskel?

Biodiversitetskrisen er brandaktuel, og vi skal optimere indsatsen for at styrke naturen. Det har politikerne indset, og de planlægger lovgivning på området.

Men hvad kan en biodiversitetslov, som den nuværende lovgivning ikke kan? Og hvordan sikrer vi en god balance i lovens principper, så vi på tværs af organisationer, virksomheder og forvaltninger kan opfylde målsætningerne? Det vil DM BIO gå i dybden med på dette arrangement, hvor vi søger de faglige og saglige argumenter.

Derfor samler vi organisationer, virksomheder, naturmedarbejdere og mange andre på tværs af fagligheder og interesser. DM BIO har som mål med dagen at inspirere dig, ruste dig til resultatskabende diskussioner, samt give dig mulighed for at styrke dit faglige netværk og medvirke i en kvalificeret debat om en biodiversitetslov.

Derfor inviteres du til en dag med keynote speaks fra Carsten Rahbek, Karen Timmermann og Birgitte Egelund – alle tre medlemmer af biodiversitetsrådet. Der vil også være eksempler fra naturgenopretningsprojekter til lands, til vands, i skoven og industrien.

Efter frokost er der debat om, hvad en biodiversitetslov bør indeholde, hvordan vi skaber en god balance mellem benyttelse og beskyttelse, og hvordan vi alle – organisationer, virksomheder og det offentlige – kan bidrage til en bedre natur i Danmark i praksis.

Per Vers ‘rapper dagen op’ med freestyle rap om dagens væsentligste pointer.

Program

Læs hele programmet for "DM BIO LIVE: Kan naturen få lov?"

Læs programmet

Vil du være med online?

Hvis du ikke kan deltage fysisk på dagen, kan du tilmelde dig som online-deltager. Du deltager på lige fod med de andre deltagere, det vil sige, du kan svare på meningsmålinger, stille spørgsmål i chatten og sendes ud i grupperum/breakout rooms, når der er "refleksionsrunder". 

Tilmeld dig som onlinedeltager

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

DM BIO LIVE

DM BIO LIVE er platformen til at være nysgerrig på et større, aktuelt DM BIO-fagligt emne. Her har medlemmer og omverden mulighed for at møde andre og netværke på tværs af fagligheder og interesser.

DM BIO LIVE afholdes som et hel- eller halvdags hybridarrangement, hvor både virtuelle og fysiske deltagere kan være med på lige fod, med mulighed for at stille spørgsmål og netværke ved borde/breakout rooms. Konferencen har også altid et kreativt indslag for at peppe dagen op.  

Karin Majland
© Karin Majland