Til indhold

Skovtur til Staksrode Skov ved Vejle Fjord

Naturstyrelsen
© Naturstyrelsen

Gratis

En unik og dramatisk kyststrækning - er udlagt som urørt skov grundet forekomsten af sjældne og truede arter, herunder flere orkideer og svampe.

Danske Forstkandidaters Forening inviterer på skovtur under kyndig guidning af biolog Marc Hammer Holck og forstfuldmægtig Andreas Bjerre Scheffel fra Naturstyrelsen.

Skoven er et af landets fineste eksempler på løvskov på plastisk ler og den domineres af frodige løvtræsbevoksninger med bøg og eg.

De kystnære dele af skoven er naturskov, der nedstammer fra den oprindelige skov, der indvandrede efter istiden og har ligget urørt gennem årtier. Her udgør de mange gamle og døde træer levested for en lang række svampe og insekter, herunder sjældne og truede arter knyttet til gammel løvskov, dødt ved og kalkrig jordbund.

Især de store bjergfald huser en helt unik flora. Kun få steder i landet findes en mangfoldighed af orkidéer som her, som vi forhåbentlig for lov til at opleve i blomst. Stor Gøgeurt findes blandt andet i skoven og har her sit nordligste udbredelsesområde.

Staksrode Skov er for nylig i sin helhed udlagt som urørt skov grundet forekomsten af sjældne og truede arter, herunder flere orkideer og svampe. Vi bliver på vores skovtur introduceret til de indsatser Naturstyrelsen har iværksat og planlægger at udmønte i forhold til at skabe naturlige dynamikker og processer til gavn for områdets truede arter og biodiversitet. Vi får lejlighed til at drøfte tiltag som veteranisering og genskabelse af naturlig hydrologi. Undervejs kommer vi også forbi ruinen af en lille middelalderborg.

Særlige forhold: Området er meget kuperet og har et jævnt til kraftigt fald i terrænet ned mod Vejle Fjord. Undervejs kommer vi stedvejs til stejle passager.

Netværket byder undervejs på en sandwich til frokost, og du er velkommen til at medbringe en ledsager - se nærmere ved tilmelding.

Mødested: Staksrode skov Parkering – Google Maps

Hvem er vært?

Danske Forstkandidaters Forening
- et DM BIO netværk

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

Naturstyrelsen
© Naturstyrelsen