JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Råstofforbruget i Danmark er stigende

ATS
© ATS

Gratis

– løber vi tør for grus?

Sand, sten, grus, ler og kalk er vigtige råstoffer i den danske undergrund. Danmark er blandt de lande der bruger allerflest råstoffer pr. indbygger. Det samlede forbrug i Danmark svarede i 2020 til 10,5 tons pr. indbygger eller 1,2 kg hver time året rundt. Det er meget! Og forbruget er stigende.

Størst er forbruget af sand, sten og grus, der især bruges til bygge- og anlægsformål, opbygning af veje, vindmøllefundamenter mv. Hertil kommer blandt andet kalk til fremstilling af cement, ler til fremstilling af tegl og moler der bl.a. anvendes til isoleringsmateriale.

Denne aften sætter vi fokus på vores råstoffer. Hvor finder vi dem, hvad bliver de brugt til og hvor ligger de største udfordringer for indvinding af tilstrækkelige råstoffer. Hvordan kan vi sikre en mere bæredygtig anvendelse af den begrænsede ressource, og er der alternativer til de jomfruelige råstoffer.

Vi har to fagligt dygtige og skarpe kapaciteter på banen til dette arrangement:

  • Rikke Ellemann-Biltoft, ph.d. geolog og chefkonsulent i Region Nordjylland, fortæller om de danske råstofressourcer med fokus på de nordjyske forhold. Rikke har i snart 15 år arbejdet med råstofplanlægning i Region Nordjylland og har indgående kendskab til området.

  • Jette Karstoft, diplomingeniør og markedschef i Niras, har fokus på genanvendelse af sekundære råstoffer inden for bygge- og anlægsarbejdet og er specialist inden for jordstrategier og bæredygtig jordhåndtering. Jette har i en længere årrække samarbejdet med såvel bygherrer som myndigheder om netop denne problemstilling.

Kom og bliv klogere på et emne der er utrolig relevant - ikke mindst i lyste af den grønne omstilling. Undervejs bliver der mulighed for debat og spørgsmål - ligesom der selvfølgelig også er tid til netværke.

Netværket byder på en sandwich og en vand.

Hvem er vært?

DM BIO Nordjylland
- et DM BIO netværk

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

ATS
© ATS