JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Bæredygtighed på arbejdspladsen: Ledelse, etik og FNs verdensmål

Unsplash, Javier Allegue Barros
© Unsplash, Javier Allegue Barros

Gratis

Foredrag med Jacob Dahl Rendtorff om bæredygtig ledelse

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er blevet en målestok for politisk og økonomisk succes i kommuner og virksomheder. Men hvad er det globale ansvar for klima, miljø og menneskerettigheder? Og hvilken etik ligger bag? Hvilket ansvar har vi for de globale udfordringer med klimaforandringer, miljøproblemer, stigende ulighed og menneskerettigheder? Hvad er sammenhængen mellem etisk og socialt ansvar og behov for global handling?  Og hvordan indføres det i det daglige arbejde i virksomheder og organisationer.

Vi forventer, at virksomheder og offentlige institutioner bidrager til at løse samfundets problemer. Her kommer grøn omstilling, etik og menneskerettigheder i centrum, når man skal lede og udvikle organisationer. Foredraget vil præsentere og diskutere den seneste udvikling inden for bæredygtig ledelse i forhold til de tre P’er, som står for profit, planet og people, eller økonomisk indtjening, miljø og socialt ansvar”.

Formål

Bæredygtighed på arbejdspladsen er blevet uomgængeligt for både ledere og medarbejdere. Men ofte ender det i grønne floskler og skåltaler. Derfor er der brug for at gå i dybden med bæredygtig udvikling for at sikre virkelig forandring på arbejdspladserne, hvor alle er med til at arbejde for verdensmålene.

Indhold

Foredraget giver et godt indblik i udfordringer og muligheder i arbejdet med bæredygtighed i forbindelse med grøn omstilling, socialt ansvar, velfærd og menneskerettigheder i virksomheder og organisationer. Ikke mindst med fokus på de filosofiske og samfundsteoretiske udfordringer til bæredygtig ledelse. Samtidig vil foredraget fokusere på paradokser, dilemmaer og udfordringer for at styrke det etiske kompas.

Hvem kan du møde?

Jacob Dahl Rendtorff, Dr. scient adm & ph. d., (født 1965) er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Rendtorff forsker i virksomheders ansvar, etik og legitimitet. Han har udgivet bøger om ledelse, socialt ansvar, etik og bæredygtighed. Bl.a. Philosophy of Management and Sustainability, Rethinking Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Sustainable Development, Emerald 2019, som i år udkommer i paperback.

Jacob Dahl Rendtorff har ligeledes været aktuel i Akademikerbladets serie Bæredygtig Ledelse. Du kan læse artiklen her.

Hvem kan deltage?

Alle medlemmer af DM.

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Det gør du på Mit DM. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Information om webinar

Webinaret afholdes via det virtuelle møde- og undervisningsværktøj Zoom. Som deltager får du tilsendt et link og et password til webinaret via den mailadresse, du har oplyst til DM. Læs om DM’s brug af Zoom

Unsplash, Javier Allegue Barros
© Unsplash, Javier Allegue Barros