Til indhold

Er akademikerne vilde nok?

bio

Gratis

#2 Den kulturelle indsats for biodiversitet.

Mød skuespiller og instruktør, Thure Lindhardt, rektor på forfatterskolen, Ursula Andkjær Olsen og lektor/antropolog Cecilie Rubow.

Biodiversitet handler om at skabe mere plads, hvor naturen kan udfolde sig. Men for at skabe denne plads, og genfinde en rolle til naturen i moderne samfund, kræver det også en eller anden grad af udvikling af vores kultur og vores sprog for naturen.

Med bidrag fra tre spændende fagpersoner, der på hver sin vis former, formidler og fortolker kultur, skal vi sammen blive klogere på de indsatser for biodiversitet, der kan ske i vores organisationer, vores arbejde og mellem ørerne på os.

For hvilken kultur, og hvilket sprog, har vi for natur i dag, og hvad kan inspirere os til have en kultur, der i højere grad kan rumme en vild og mangfoldig natur?

Som bærere og skabere af kultur er vi - humanister, samfundsfaglige, kulturarbejdere, kunstnere og andre kreative - med til at sætte rammerne for den relation, det moderne menneske har til naturen.

Hvordan kan vi på dette kritiske tidspunkt træde i karakter og fremme en relation, der skaber forståelse af vores forbundethed med natur og biodiversitet, og derfor påskønner og opprioriterer begge?

Du vil møde

Forfatter Ursula Andkjær Olsen, rektor på Forfatterskolen, performer og medlem af ‘Forfattere ser grønt’.

Antropolog Cecilie Rubow, lektor på Københavns Universitet, har i 2022 udgivet “Indendørsmenneskets Natur”.

Skuespiller og instruktør Thure Lindhardt.

Samtalen vil blive modereret af Rasmus Vincentz, direktør i Habitats.

Forvent at blive inddraget og klædt på til selv at spille en rolle.

DM serverer et vegetarisk aftensmåltid inden arrangementet slutter.

Baggrund for arrangementet

Tab af biodiversitet er et mindst lige så stort globalt problem som klimaforandringer, men vores samfundsviden og -handling er på niveau med klimaindsatsen for 10-15 år siden.

Rapport efter rapport viser, at naturen er i drastisk tilbagegang – globalt og i Danmark. Og vi ved ikke, hvor meget liv, vi kan tåle at miste, før vores samfund og økonomier ikke længere trives. Opmærksomheden på problemet vokser - nu er der kommet ny biodiversitets strategi fra EU Kommissionen, i DK er en biodiversitetspakke kommet med i finansloven og i FN-regi arbejdes der på at nå frem til en 'Parisaftale for naturen'.

Men hvor langt kan man komme med lovgivning om biodiversitet uden at kigge indad i mennesket og den kultur, der har skabt problemerne?

Med dette arrangement ønsker vi at inddrage den menneskelige faktor, og de kulturelle lag og undersøge deres betydning for vores værdier, forestillinger og handlerum.

DM er vært, og eventserien er arrangeret af netværkene Bæredygtig Fagforening og DjøfereForFuture.

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, skal vi have dit afbud senest 48 timer før arrangementets afholdelse. Det gør du på Mit DM.

Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200. Dette er af hensyn til planlægning, madspild og så en anden kan få glæde af din plads.

bio