Til indhold

Ledernetværk - Hvor bevidst er du egentligt om din autoritet?

Foto

Gratis

Vi forholder os sjældent til autoritet, selvom den altid er til stede, hvor mennesker er samlet.

Den foregår direkte og mere subtilt, og jo mere bevidste vi er om vores egen autoritet, des bedre kan vi navigere i en travl hverdag

Din autoritet har stor indflydelse på, hvordan du udfylder din professionelle rolle som leder – eller ikke gør det. Hvordan du leder andre og lader dig lede af andre. Og måden, du bruger din autoritet på, er afgørende for, om du får succes som leder og får stærkt følgeskab fra dine medarbejdere og andre afdelinger… eller ikke får det.

Formålet med dette Åndehul er at kaste lys over begrebet autoritet og gøre det så konkret og tydelig som muligt: Hvor kommer autoritet fra? Hvordan ser den ud? Hvad er dit eget forhold til at være en autoritet? Og hvordan bruger du den mest hensigtsmæssigt i din ledelse?

I Åndehullet vil der være en vekslen mellem teori og konkrete eksempler samt inddragelse af deltagernes regne refleksioner og erfaringer.

Vi serverer kaffe/te og en croissant ved ankomsten fra kl. 8.30, inden vi starter selve arrangementet kl. 9.00 og slutter af med en sandwich og kildevand.

Oplægsholder

Susanne Snedevig Ulveman fra www.couragepro.com 

Målgruppe

Ledere med personaleansvar

 

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

Foto