Gå til sidens indhold

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, efter- og videreuddannelser i tilknytning her til, ligesom lærerne udfører forsknings- og udviklingsopgaver m.v.

Der er aftalt en fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler.

Alle, der ansættes til at varetage opgaver med undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til stillingsstrukturen, der trådte i kraft for alle nye ansættelser efter 1. august 2013.

 • Basisløn og pension pr. 1. april 2019
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 283.162 23.596,83 48.421 4.035,08 331.583 27.631,92
  2   1. år 2. år 295.096 24.591,33 50.461 4.205,08 345.557 28.796,42
  4 1. år 2. år 3. år 309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  4 2. år 3. år 4. år 309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  5 3. år 4. år 5. år 333.520 27.793,33 57.032 4.752,67 390.552 32.546,00
  6 4. år 5. år   355.463 29.621,92 60.784 5.065,33 416.247 34.687,25
  7   6. år   360.009 30.000,75 61.562 5.130,17 421.571 35.130,92
  8 5. år 7. år   377.084 31.423,67 64.481 5.373,42 441.565 36.797,08
 • Basisløn og pension for Ledere og lærere
     A   B  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  2  1. år   2. år  309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  2  2. år   3. år  309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  3  3. år   4. år  333.520 27.793,33 57.032 4.752,67 390.552 32.546,00
  4  4. år   5. år  355.463 29.621,92 60.784 5.065,33 416.247 34.687,25
  5    6. år  365.569 30.464,08 62.512 5.209,33 428.081 35.673,42
  6  5. år   7. år  377.084 31.423,67 64.481 5.373,42 441.565 36.797,08
 • Basisløn og pension for Pædagog- og håndarbejdsuddannelserne
    Nettoløn Samlet 
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.
  1 272.442 22.703,50 46.588 3.882,33 319.030 26.585,83
  3 309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  3 309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  4 333.517 27.793,08 57.031 4.752,58 390.548 32.545,67
  5 355.463 29.621,92 60.784 5.065,33 416.247 34.687,25
  6 360.009 30.000,75 61.562 5.130,17 421.571 35.130,92
  7 365.569 30.464,08 62.512 5.209,33 428.081 35.673,42
 • Ansættelse på overenskomst 

  Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomsten for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen sker dog efter et særligt protokollat for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

  Begge grupper af lærere er medlemmer af MP-Pension.

 • Ansættelse som adjunkt 

  Man ansættes som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunkten anmode om at få sine kvalifikationer bedømt af et lektorbedømmelsesudvalg. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
    42.000 45.566 pr. år.
      3.797,19 pr. md.
 • Ansættelse som lektor 

  Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
    83.000 90.048 pr. år
      7.503,97 pr. md.
 • Ansættelse som ekstern lektor

  Ansættelse som ekstern lektor er en tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til tre år. Arbejdstimetallet kan ikke overstige 300 timer om året.

  Ansættelse som ekstern lektor sker efter timelønscirkulæret på sats I.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
  Aflønning per arbejdstime 246,22
  Samlet løn per undervisningstime 615,55
 • Ansættelse som docent

  Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende basisløn Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
    471.800 511.861 pr. år
      42.655,08 pr. md.

   

  Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
  Opnås der ikke enighed om andet, ydes følgende tillæg:

   

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
    40.000 43.396 pr. år
      3.616,37 pr. md.
 • Timelønnet undervisning

  På det statslige område er der aftalt følgende sats ved timelønnet undervisning på seminarieniveau.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
  Aflønning pr. arbejdstime 246,22
  Samlet løn pr. undervisningstime 492,44

Landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier

DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier omfatter medlemmer ansat i professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Den frie Lærerskole, Grønlands Seminarium og Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.

Læs mere