Gå til sidens indhold

Folkeoplysning

Timelønnede lærere Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
1. april 2019
Løn pr. arbejdstime 162,35 176,14
Løn pr. undervisningslektion   281,83

 

Deltidsbeskæftigede ledere
timelønnede med højst 700
arbejdstimer.
Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
1. april 2019
Løn pr. arbejdstime 187,97 203,93

Til ovenstående lønninger ydes 12,5 procent feriegodtgørelse.

Heltidsbeskæftigede ledere aflønnes efter følgende skala + tillæg:

  Skalatrin
(Statens
tjenestemands-
lønsystem)
Tillæg
Grundbeløb
31. marts 2012
Tillæg
Aktuelt beløb
1. april 2019
Mindste aflønning 36 0 0 pr. år
Højeste aflønning 48 38.700 41.986 pr. år