Gå til sidens indhold

De maritime uddannelsesinstitutioner

Med virkning fra 1. september 2015 er der etableret en ny stillingsstruktur for maritime uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Marstal Navigationsskole er ikke omfattet den nye stillingsstruktur, idet denne institution fortsat er omfattet den særlige stillingsstruktur ved navigationsskoler.

 • Basisløn og pension pr. 1. april 2019
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 283.162 23.596,83 48.421 4.035,08 331.583 27.631,92
  2   1. år 2. år 295.096 24.591,33 50.461 4.205,08 345.557 28.796,42
  4 1. år 2. år 3. år 309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  4 2. år 3. år 4. år 309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  5 3. år 4. år 5. år 333.520 27.793,33 57.032 4.752,67 390.552 32.546,00
  6 4. år 5. år   355.463 29.621,92 60.784 5.065,33 416.247 34.687,25
  7   6. år   360.009 30.000,75 61.562 5.130,17 421.571 35.130,92
  8 5. år 7. år   377.084 31.423,67 64.481 5.373,42 441.565 36.797,08
 • Ansættelse på overenskomst 

  Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere sker efter et særligt protokollat i overenskomsten om ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

 • Ansættelse som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår 

  På området er en lukket gruppe af lærere, som har bevaret ansættelses på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

 • Stillingsstruktur ved maritime uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

  Ansættelse sker som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunktens kvalifikationer bedømmes med henblik på overgang til lektorvilkår. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

  Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til stillingsstrukturen.

  Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse i henhold til stillingsstrukturen.

  Uddannelses- og Forskningsministeriet har fastsat kravene til disse bedømmelser i en bekendtgørelse.

  Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
  Pensionsgivende tillæg 42.000 45.566,26 pr. år
      3.797,19 pr. md.

   

  Ansættelse som lektor Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
  Pensionsgivende tillæg 83.000 90.047,61 pr. år
      7.503,97 pr. md.

   

  Ansættelse som docent Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
  Pensionsgivende basisløn  471.800 511.861,01 pr. år
      42.655,08 pr. md.
  Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
  Opnås der ikke enighed om andet ydes tillæg på: 
  40.000 43.396,44 pr. år
      3.616,37 pr. md.
 • Overgangsordning i forhold til ny stillingsstruktur pr. 1. september 2015 

  I tilknytning til den nye stillingsstruktur er aftalt en overgangsordning: Lektorer, der er ansat før 1. september 2015, bevarer uændrede lønvilkår.

 • Vilkår for lektorer, der bevarer hidtidige lønvilkår 

  Lektorer ansat før 1. september 2015, som bevarer hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, ydes følgende tillæg:

  Ansættelse som lektor Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
  Pensionsgivende tillæg 52.400 56.849,34 pr. år
      4.737,44 pr. md.
  Udover lektortillægget ydes et pensionsgivende tillæg:
  (dog således, at den samlede tillægssum for de to tillæg
  ikke overstiger 83.000 kroner i årligt grundbeløb).
  5.800 6.292,48 pr. år
      524,37 pr. md.
  Der er på området indgået forhåndsaftaler, således at lektortillægget normalt udgør 79.800 86.575,90 pr. år
      7.214,66 pr. md.
 • Stillingsstruktur ved Marstal Navigationsskole 

  Ved Marstal Navigationsskole gælder fortsat den hidtidige stillingsstruktur ved navigationsskoler:

  Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
  Pensionsgivende tillæg 34.100 36.995,47 pr. år
      3.082,96 pr. md.

   

  Ansættelse som lektor Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2019
  Pensionsgivende tillæg 52.400 56.849,34 pr. år
      4.737,44 pr. md.
  Der er på området indgået forhåndsaftaler, således at lektortillægget normalt udgør: 79.800 86.575,90 pr. år
      7.214,66 pr. md.