Gå til sidens indhold

Løn regionalt ansat

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

 • Basisløn og pension pr. 1. oktober 2019
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag  
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  282.761 23.563,42 52.198 4.349,83 334.959 27.913,25
  2     1. år    2. år  295.012 24.584,33 54.459 4.538,25 349.471 29.122,58
  4  1. år    2. år    3. år  324.988 27.082,33 59.993 4.999,42 384.981 32.081,75
  4  2. år    3. år    4. år  324.988 27.082,33 59.993 4.999,42 384.981 32.081,75
  5  3. år    4. år    5. år  346.127 28.843,92 63.895 5.324,58 410.022 34.168,50
  6  4. år    5. år     363.616 30.301,33 67.124 5.593,67 430.740 35.895,00
  7       372.068 31.005,67 68.684 5.723,67 440.752 36.729,33
  8  5. år    6. år     397.227 33.102,25 73.328 6.110,67 470.555 39.212,92

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

 • Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2019. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

    Grundbeløb
  31.03.2018
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 35.350 36.065,37 3.005,45 42.723,04 3.560,25
  2 .- 3. år 40.592 41.413,47 3.451,12 49.058,40 4.088,20
  4 .- 5. år 46.506 47.447,22 3.953,93 56.205,98 4.683,83
  6 .- 7. år 53.092 54.166,63 4.513,89 64.165,79 5.347,15
  8. år og flg.  66.533 67.879,70 5.656,64 80.410,29 6.700,86
 • Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  498.706 41.558,83 92.061 7.671,75 590.767 49.230,58

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,46 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  536.016 44.668,00 98.949 8.245,75 634.965 52.913,75

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere