Til indhold

Specialkonsulent, chefkonsulent og chefkonsulent med personaleansvar

Løn for specialkonsulent, chefkonsulent og chefkonsulent med personaleansvar i staten.

Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

Specialkonsulent
pr. 1. februar 2021
  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
 Mindst  496.997 41.416,42 84.986 7.082,17 581.983 48.498,58
 Mest  520.719 43.393,25 89.043 7.420,25 609.762 50.813,50

 

Chefkonsulent
pr. 1. februar 2021
  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
 Mindst  534.953 44.579,42 91.477 7.623,08 626.430 52.202,50
 Mest  563.421 46.951,75 96.345 8.028,75 659.766 54.980,50

 

Chefkonsulent med personaleansvar
pr. 1. februar 2021
Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
567.639 47.303,25 97.066 8.088,83 664.705 55.392,08

 

Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

Prøv DM's løntjek

Brug DM's løntjek til at finde ud af hvor du ligger lønmæssigt i forhold til andre, der laver det samme som dig.

Tjek din løn