Til indhold

Din løn som statsansat

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for administrativt ansatte akademikere i staten.

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Trin 4 er toårigt.

Når man ansættes, indplaceres man på baggrund af ens anciennitet (år på arbejdsmarkedet, hvor man har arbejdet med sin uddannelse). Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 17,1 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. april 2021

  A B C Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag
Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1     1. år 290.240 24.186,67 49.631 4.135,92 339.871 28.322,58
2   1. år 2. år 302.472 25.206,00 51.723 4.310,25 354.195 29.516,25
4 1. år 2. år 3. år 317.195 26.432,92 54.240 4.520,00 371.435 30.952,92
4 2. år 3. år 4. år 317.195 26.432,92 54.240 4.520,00 371.435 30.952,92
5 3. år 4. år 5. år 341.857 28.488,08 58.458 4.871,50 400.315 33.359,58
6 4. år 5. år   364.349 30.362,42 62.304 5.192,00 426.653 35.554,42
7   6. år   369.008 30.750,67 63.100 5.258,33 432.108 36.009,00
8 5. år 7. år   386.509 32.209,08 66.093 5.507,75 452.602 37.716,83

 

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
B) Cand. phil., cand. interpret.
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-6.

Udover basislønnen kan der være tillæg, som hører til stillingen. En fuldmægtigstilling giver fx automatisk et rådighedstillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af personlige tillæg, som tager udgangspunkt i dine funktioner og kvalifikationer.

I tabellen nedenfor kan du se den løn, som DM’ere på de enkelte løntrin rent faktisk har forhandlet sig frem til.