Til indhold

Stillingsstrukturen fra 2003 for Center for videregående uddannelse (CVU) dækker professionshøjskolernes pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område.

 • Ansættelse som adjunkt
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
    34.700 38.246,72 pr. år.
      3.187,23 pr. md.
 • Ansættelse som lektor
    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
  Pensionsgivende tillæg
  fra 1. august 2013
  70.400 77.595,65 pr. år
    6.466,30 pr.md
  Eventuelt funktionstillæg
  fra 1. august 2013
  11.000 12.124,32 pr. år
    1.010,36 pr.md

  Alle lektorer oppebærer lektortillægget.

  Lektorer med hovedbeskæftigelse ved uddannelserne til folkeskolelærer, ernærings- og husholdningsøkonom og professionsbachelor i ernæring og sundhed eller ved efter- og videreuddannelse samt forskningstilknytning, udviklingsarbejde og videncenterfunktion oppebærer desuden funktionstillægget.

  I forbindelse med tillægsomlægningen 1. august 2013 bortfaldt det personlige tillæg på 11.500 kroner som lektorer ansat pr. 1. august. 2000 ved pædagoguddannelsen har oppebåret hidtil.

 • Lektorer fra DPU, som er virksomhedsoverdraget
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
    66.800 73.627,69 pr. år.
      6.135,64 pr. md.
 • Læreruddannelsen og ernærings- og husholdningsøkonomuddannelsen

  Lektorer ansat før 1.8. 2003 med lektorbedømmelse efter reglerne i stillingsstrukturen fra 1992.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
  Lektorer 81.400 89.719,98 pr. år
      7.476,66 pr. md.
  Lektorer ansat før 1.8. 1992 64.100 70.651,73 pr. år
      5.887,64 pr. md.
 • Pædagoguddannelsen og håndarbejdslæreruddannelsen
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
  Adjunkt/seminarielærer 45.200 49.819,94 pr. år
      4.151,66 pr. md.
 • Sløjdlæreruddannelsen
  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
  Lektorer  59.500 65.581,55 pr. år
      5.465,13 pr. md.
 • Socialrådgiveruddannelsen og hospitalslaborantuddannelsen

  Adjunkter, ansat før 1.8. 2003, der ikke er lektorbedømt og ikke overgået til ny stillingsstruktur.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb 
  (uden pension)
  1. februar 2021
  Adjunkter 34.100 37.585,40 pr. år.
      3.132,12 pr. md.