Til indhold

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, efter- og videreuddannelser i tilknytning her til, ligesom lærerne udfører forsknings- og udviklingsopgaver m.v.

Der er aftalt en fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler.

Alle, der ansættes til at varetage opgaver med undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til stillingsstrukturen, der trådte i kraft for alle nye ansættelser efter 1. august 2013.

 • Basisløn og pension pr. 1. februar 2021
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 287.677 23.973,08 49.193 4.099,42 336.870 28.072,50
  2   1. år 2. år 299.801 24.983,42 51.266 4.272,17 351.067 29.255,58
  4 1. år 2. år 3. år 314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75
  4 2. år 3. år 4. år 314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75
  5 3. år 4. år 5. år 338.838 28.236,50 57.941 4.828,42 396.779 33.064,92
  6 4. år 5. år   361.132 30.094,33 61.754 5.146,17 422.886 35.240,50
  7   6. år   365.750 30.479,17 62.543 5.211,92 428.293 35.691,08
  8 5. år 7. år   383.097 31.924,75 65.510 5.459,17 448.607 37.383,92
 • Basisløn og pension for Ledere og lærere
     A   B  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  2  1. år   2. år  314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75
  2  2. år   3. år  314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75
  3  3. år   4. år  338.838 28.236,50 57.941 4.828,42 396.779 33.064,92
  4  4. år   5. år  361.132 30.094,33 61.754 5.146,17 422.886 35.240,50
  5    6. år  371.399 30.949,92 63.509 5.292,42 434.908 36.242,33
  6  5. år   7. år  383.097 31.924,75 65.510 5.459,17 448.607 37.383,92
 • Basisløn og pension for Pædagog- og håndarbejdsuddannelserne
    Nettoløn Samlet 
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.
  1 276.786 23.065,50 47.330 3.944,17 324.116 27.009,67
  3 314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75
  3 314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75
  4 338.835 28.236,25 57.941 4.828,42 396.776 33.064,67
  5 361.132 30.094,33 61.754 5.146,17 422.886 35.240,50
  6 365.750 30.479,17 62.543 5.211,92 428.293 35.691,08
  7 371.399 30.949,92 63.509 5.292,42 434.908 36.242,33
 • Ansættelse på overenskomst 

  Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomsten for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen sker dog efter et særligt protokollat for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

  Begge grupper af lærere er medlemmer af AkademikerPension.

 • Ansættelse som adjunkt 

  Man ansættes som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunkten anmode om at få sine kvalifikationer bedømt af et lektorbedømmelsesudvalg. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
    42.000 46.293 pr. år.
      3.857,74 pr. md.
 • Ansættelse som lektor 

  Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
    83.000 91.484 pr. år
      7.623,63 pr. md.
 • Ansættelse som ekstern lektor

  Ansættelse som ekstern lektor er en tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til tre år. Arbejdstimetallet kan ikke overstige 300 timer om året.

  Ansættelse som ekstern lektor sker efter timelønscirkulæret på sats I.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
  Aflønning per arbejdstime 250,15
  Pr. lektion 625,38
 • Ansættelse som docent

  Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende basisløn Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
    471.800 520.023 pr. år
      43.335,26 pr. md.

   

  Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
  Opnås der ikke enighed om andet, ydes følgende tillæg:

   

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
    40.000 44.088 pr. år
      3.674,04 pr. md.
 • Timelønnet undervisning

  På det statslige område er der aftalt følgende sats ved timelønnet undervisning på seminarieniveau.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. februar 2021
  Aflønning pr. arbejdstime 250,15
  Samlet løn pr. undervisningstime 500,30

Landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier

DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier omfatter medlemmer ansat i professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Den frie Lærerskole, Grønlands Seminarium og Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.

Læs mere