Til indhold

Løn pr. 1. april 2020

Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.

Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.

  Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
17,1 % *
Løn inkl.
pensionsbidrag
Feriepenge
Trin pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md.
4 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17 41.578,00 3.464,83
4 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17 41.578,00 3.464,83
5 339.154 28.262,83 57.995 4.832,92 397.149 33.095,75 44.810,71 3.734,23
6 361.468 30.122,33 61.811 5.150,92 423.279 35.273,25 47.758,96 3.979,91
8 383.453 31.954,42 65.570 5.464,17 449.023 37.418,58 50.663,71 4.221,98

 

Tillæg pr. år pr. md.
Tillæg trin 4 ** 16.438 1.369,83
Tillæg trin 5 ** 16.438 1.369,83
Tillæg trin 6 ** 16.438 1.369,83
Tillæg trin 8 ** 16.438 1.369,83

* Pensionen ydes af den fulde basisløn.
** tillægget er ikke-pensionsgivende

Mere om ph.d.

Hvordan ser arbejdsmarkedet og karrierevejene ud med en ph.d.?

Læs mere