Til indhold

Løn pr. 1. februar 2021

Er du ansat som ph.d.-stipendiat på et universitet indplaceres du i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til din anciennitet. Udover basislønnen ydes et pensionsbidrag på 17,1 procent af basislønnen samt et fast ikke pensionsgivende ph.d.-tillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af fx kvalifikationstillæg.

Forhandling af lokalt aftalte tillæg varetages af din lokale tillidsrepræsentant på universitetet.

  Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
17,1 % *
Løn inkl.
pensionsbidrag
Feriepenge
Trin pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md. pr.år pr. md.
4 314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75 41.539,46 3.461,62
4 314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75 41.539,46 3.461,62
5 338.838 28.236,50 57.941 4.828,42 396.779 33.064,92 44.768,96 3.730,75
6 361.132 30.094,33 61.754 5.146,17 422.886 35.240,50 47.714,58 3.976,22
8 383.097 31.924,75 65.510 5.459,17 448.607 37.383,92 50.616,71 4.218,06

 

Tillæg pr. år pr. md.
Tillæg trin 4 ** 16.423 1.368,58
Tillæg trin 5 ** 16.423 1.368,58
Tillæg trin 6 ** 16.423 1.368,58
Tillæg trin 8 ** 16.423 1.368,58

* Pensionen ydes af den fulde basisløn.
** tillægget er ikke-pensionsgivende

Arbejdsmarked og karriereveje for ph.d.'er

Få overblik over, hvad det indebærer at gå i gang med en ph.d. og hvilke vilkår du har som ph.d.-studerende.

Læs mere