Til indhold

Tidligere løn og tillæg

Her finder du oversigter over tidligere løn og tillæg for ansatte i staten. Du kan læse mere ved at klikke på de enkelte datoer.

 • Løn og tillæg pr. 1. februar 2021

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. februar 2021

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 287.677 23.973,08 49.193 4.099,42 336.870 28.072,50
  2   1. år 2. år 299.801 24.983,42 51.266 4.272,17 351.067 29.255,58
  4 1. år 2. år 3. år 314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75
  4 2. år 3. år 4. år 314.395 26.199,58 53.762 4.480,17 368.157 30.679,75
  5 3. år 4. år 5. år 338.838 28.236,50 57.941 4.828,42 396.779 33.064,92
  6 4. år 5. år   361.132 30.094,33 61.754 5.146,17 422.886 35.240,50
  7   6. år   365.750 30.479,17 62.543 5.211,92 428.293 35.691,08
  8 5. år 7. år   383.097 31.924,75 65.510 5.459,17 448.607 37.383,92

  Rådighedstillæg pension pr. 1. februar 2021

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg
  pr. 1. februar 2021
  Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 40.451 3.370,93 44.092 3.674,31
  4.-6. år 41.900 46.183 3.848,55 50.339 4.194,92
  7.-8. år 48.500 53.457 4.454,77 58.268 4.855,70
  9. år og flg. 57.000 62.826 5.235,50 68.480 5.706,70

  Pensionsbidraget er 9 procent.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
  pr. 1. februar 2021
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  496.997 41.416,42 84.986 7.082,17 581.983 48.498,58
   Mest  520.719 43.393,25 89.043 7.420,25 609.762 50.813,50

   

  Chefkonsulent
  pr. 1. februar 2021
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  534.953 44.579,42 91.477 7.623,08 626.430 52.202,50
   Mest  563.421 46.951,75 96.345 8.028,75 659.766 54.980,50

   

  Chefkonsulent med personaleansvar (personaleledelse)
  pr. 1. februar 2021
  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  567.639 47.303,25 97.066 8.088,83 664.705 55.392,08

   

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

 • Løn og tillæg pr. 1. april 2020

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2020

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 287.945 23.995,42 49.239 4.103,25 337.184 28.098,67
  2   1. år 2. år 300.080 25.006,67 51.314 4.276,17 351.394 29.282,83
  4 1. år 2. år 3. år 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  4 2. år 3. år 4. år 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  5 3. år 4. år 5. år 339.154 28.262,83 57.995 4.832,92 397.149 33.095,75
  6 4. år 5. år   361.468 30.122,33 61.811 5.150,92 423.279 35.273,25
  7   6. år   366.090 30.507,50 62.601 5.216,75 428.691 35.724,25
  8 5. år 7. år   383.453 31.954,42 65.570 5.464,17 449.023 37.418,58

  Rådighedstillæg

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 40.489 3.374,06 44.133 3.677,73
  4.-6. år 41.900 46.226 3.852,13 50.386 4.198,82
  7.-8. år 48.500 53.507 4.458,91 58.323 4.860,21
  9. år og flg. 57.000 62.884 5.240,37 68.544 5.712,00

  Pensionsbidraget er 9 procent.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  497.459 41.454,92 85.065 7.088,75 582.524 48.543,67
   Mest  521.203 43.433,58 89.126 7.427,17 610.329 50.860,75

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  535.450 44.620,83 91.562 7.630,17 627.012 52.251,00
   Mest  563.944 46.995,33 96.434 8.036,17 660.378 55.031,50

   

  Chefkonsulent med personaleansvar
  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  568.167 47.347,25 97.157 8.096,42 665.324 55.443,67

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2019

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2019

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 285.536 23.794,67 48.827 4.068,92 334.363 27.863,58
  2   1. år 2. år 297.570 24.797,50 50.884 4.240,33 348.454 29.037,83
  4 1. år 2. år 3. år 312.055 26.004,58 53.361 4.446,75 365.416 30.451,33
  4 2. år 3. år 4. år 312.055 26.004,58 53.361 4.446,75 365.416 30.451,33
  5 3. år 4. år 5. år 336.316 28.026,33 57.510 4.792,50 393.826 32.818,83
  6 4. år 5. år   358.444 29.870,33 61.294 5.107,83 419.738 34.978,17
  7   6. år   363.028 30.252,33 62.078 5.173,17 425.106 35.425,50
  8 5. år 7. år   380.245 31.687,08 65.022 5.418,50 445.267 37.105,58

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
  B) Cand. phil., cand. interpret.
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 17,1 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 40.150 3.345,84 43.764 3.646,96
  4.-6. år 41.900 45.839 3.819,91 49.964 4.163,70
  7.-8. år 48.500 53.059 4.421,61 57.835 4.819,56
  9. år og flg. 57.000 62.358 5.196,53 67.971 5.664,22

  Pensionsbidraget er 9 procent.

   

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  493.298 41.108,17 84.354 7.029,50 577.652 48.137,67
   Mest  516.843 43.070,25 88.380 7.365,00 605.223 50.435,25

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  530.971 44.247,58 90.796 7.566,33 621.767 51.813,92
   Mest  559.227 46.602,25 95.628 7.969,00 654.855 54.571,25

   

  Chefkonsulent med personaleansvar
  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  563.414 46.951,17 96.344 8.028,67 659.758 54.979,83

  Ved OK18-forhandlingerne blev aftalt en ny stillingskategori til chefkonsulenter med ledelse, med virkning fra 1. oktober 2018. Da ministeriet endnu ikke har udsendt cirkulære herom til de statslige arbejdsgivere, vil stillingskategorien først blive implementeret efter den nye aftale på et senere tidspunkt. Evt. løndifference vil blive efterbetalt  fra ikrafttrædelsesdatoen.

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

 • Løn og tillæg pr. 1. april 2019

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2019

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 283.162 23.596,83 48.421 4.035,08 331.583 27.631,92
  2   1. år 2. år 295.096 24.591,33 50.461 4.205,08 345.557 28.796,42
  4 1. år 2. år 3. år 309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  4 2. år 3. år 4. år 309.460 25.788,33 52.918 4.409,83 362.378 30.198,17
  5 3. år 4. år 5. år 333.520 27.793,33 57.032 4.752,67 390.552 32.546,00
  6 4. år 5. år   355.463 29.621,92 60.784 5.065,33 416.247 34.687,25
  7   6. år   360.009 30.000,75 61.562 5.130,17 421.571 35.130,92
  8 5. år 7. år   377.084 31.423,67 64.481 5.373,42 441.565 36.797,08

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
  B) Cand. phil., cand. interpret.
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 17,1 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 39.816 3.318,02 43.400 3.616,64
  4.-6. år 41.900 45.458 3.788,15 49.549 4.129,08
  7.-8. år 48.500 52.618 4.384,85 57.354 4.779,49
  9. år og flg. 57.000 61.840 5.153,33 67.406 5.617,13

  Pensionsbidraget er 9 procent.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  489.196 40.766,33 83.653 6.971,08 572.849 47.737,42
   Mest  512.546 42.712,17 87.645 7.303,75 600.191 50.015,92

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  526.556 43.879,67 90.041 7.503,42 616.597 51.383,08
   Mest  554.577 46.214,75 94.833 7.902,75 649.410 54.117,50

   

  Chefkonsulent med personaleansvar
  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  558.729 46.560,75 95.543 7.961,92 654.272 54.522,67

  Ved OK18-forhandlingerne blev aftalt en ny stillingskategori til chefkonsulenter med ledelse, med virkning fra 1. oktober 2018. Da ministeriet endnu ikke har udsendt cirkulære herom til de statslige arbejdsgivere, vil stillingskategorien først blive implementeret efter den nye aftale på et senere tidspunkt. Evt. løndifference vil blive efterbetalt  fra ikrafttrædelsesdatoen.

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2018

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1*     1. år 280.568 23.380,67 47.977 3.998,08 328.545 27.378,75
  2*   1. år 2. år 292.392 24.366,00 49.999 4.166,58 342.391 28.532,58
  4 1. år 2. år 3. år 306.625 25.552,08 52.433 4.369,42 359.058 29.921,50
  4 2. år 3. år 4. år 306.625 25.552,08 52.433 4.369,42 359.058 29.921,50
  5 3. år 4. år 5. år 330.465 27.538,75 56.510 4.709,17 386.975 32.247,92
  6 4. år 5. år   352.207 29.350,58 60.227 5.018,92 412.434 34.369,50
  7   6. år   356.711 29.725,92 60.998 5.083,17 417.709 34.809,08
  8 5. år 7. år   373.629 31.135,75 63.891 5.324,25 437.520 36.460,00

  * Denne løn udmøntes, når ministeriet har udsendt cirkulære om OK18-resultatet til de statslige arbejdsgivere. Den manglende udbetaling af løn vil ske tilbage fra ikrafttrædelsesdatoen, 1. oktober 2018.

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
  B) Cand. phil., cand. interpret.
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 17,1 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 39.451 3.287,62 43.002 3.583,51
  4.-6. år 41.900 45.041 3.753,44 49.095 4.091,25
  7.-8. år 48.500 52.136 4.344,68 56.828 4.735,70
  9. år og flg. 57.000 61.273 5.106,12 66.788 5.565,67

  Pensionsbidraget er 9 procent.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation.

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet.

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  Mindst 484.715 40.392,92 82.886 6.907,17 567.601 47.300,08
  Mest 507.850 42.320,83 86.842 7.236,83 594.692 49.557,67

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  Mindst 521.732 43.477,67 89.216 7.434,67 610.948 50.912,33
  Mest 549.497 45.791,42 93.964 7.830,33 643.461 53.621,75

   

   

  Chefkonsulent med personaleansvar *
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
    553.611 46.134,25 94.667 7.888,92 648.278 54.023,17

  * Denne løngruppe er en del af OK18-resultatet. Ministeriet har endnu ikke udsendt cirkulære herom til de statslige arbejdsgivere, hvorfor lønnen først udmøntes, når dette sker. Den manglende udbetaling af løn vil ske tilbage fra ikrafttrædelsesdatoen, 1. oktober 2018, medmindre andet aftales lokalt.

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag.

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes.

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

 • Løn og tillæg pr. 1. april 2018

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2018

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag 17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 262.499 21.874,92 44.887 3.740,58 307.386 25.615,50
  2   1. år 2. år 268.618 22.384,83 45.934 3.827,83 314.552 26.212,67
  4 1. år 2. år 3. år 305.116 25.426,33 52.175 4.347,92 357.291 29.774,25
  4 2. år 3. år 4. år 305.116 25.426,33 52.175 4.347,92 357.291 29.774,25
  5 3. år 4. år 5. år 328.839 27.403,25 56.231 4.685,92 385.070 32.089,17
  6 4. år 5. år   350.474 29.206,17 59.931 4.994,25 410.405 34.200,42
  7   6. år   354.956 29.579,67 60.697 5.058,08 415.653 34.637,75
  8 5. år 7. år   371.791 30.982,58 63.576 5.298,00 435.367 36.280,58

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af optjent anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn.  Det betyder, at de 17,1 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

   

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 39.257 3.271,45 42.791 3.565,88
  4.-6. år 41.900 44.820 3.734,98 48.853 4.071,12
  7.-8. år 48.500 51.880 4.323,30 56.549 4.712,40
  9. år og flg. 57.000 60.972 5.080,99 66.459 5.538,28

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  482.330 40.194,17 82.478 6.873,17 564.808 47.067,33
   Mest  505.351 42.112,58 86.415 7.201,25 591.766 49.313,83
  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  519.165 43.263,75 88.777 7.398,08 607.942 50.661,83
   Mest  546.793 45.566,08 93.502 7.791,83 640.295 53.357,92

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

 • Løn og tillæg pr. 1. december 2017

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. december 2017

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag 17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 259.559 21.629,92 44.385 3.698,75 303.944 25.328,67
  2   1. år 2. år 265.609 22.134,08 45.419 3.784,92 311.028 25.919,00
  4 1. år 2. år 3. år 301.699 25.141,58 51.591 4.299,25 353.290 29.440,83
  4 2. år 3. år 4. år 301.699 25.141,58 51.591 4.299,25 353.290 29.440,83
  5 3. år 4. år 5. år 325.156 27.096,33 55.602 4.633,50 380.758 31.729,83
  6 4. år 5. år   346.549 28.879,08 59.260 4.938,33 405.809 33.817,42
  7   6. år   350.981 29.248,42 60.018 5.001,50 410.999 34.249,92
  8 5. år 7. år   367.627 30.635,58 62.864 5.238,67 430.491 35.874,25

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af optjent anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn.  Det betyder, at de 17,1 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

   

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 38.818 3.234,81 42.311 3.525,94
  4.-6. år 41.900 44.318 3.693,15 48.306 4.025,53
  7.-8. år 48.500 51.299 4.274,88 55.915 4.659,62
  9. år og flg. 57.000 60.289 5.024,09 65.715 5.476,26

  Specialkonsulent og Chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  476.928 39.744,00 81.555 6.796,25 558.483 46.540,25
   Mest  499.692 41.641,00 85.447 7.120,58 585.139 48.761,58

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  513.351 42.779,25 87.783 7.315,25 601.134 50.094,50
   Mest  540.669 45.055,75 92.454 7.704,50 633.123 52.760,25

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

 • Løn og tillæg pr. 1. april 2017

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2017

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag 17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin  Anc.  Anc.  Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  255.815 21.317,92 43.744 3.645,33 299.559 24.963,25
  2    1. år   2. år  261.778 21.814,83 44.764 3.730,33 306.542 25.545,17
  4 1. år 2. år 3. år 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
  4 2. år 3. år 4. år 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
  5 3. år 4. år 5. år 320.466 26.705,50 54.800 4.566,67 375.266 31.272,17
  6 4. år 5. år   341.550 28.462,50 58.405 4.867,08 399.955 33.329,58
  7   6. år   345.918 28.826,50 59.152 4.929,33 405.070 33.755,83
  8 5. år 7. år   362.324 30.193,67 61.957 5.163,08 424.281 35.356,75

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af optjent anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn.  Det betyder, at de 17,1 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

   

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 38.258 3.188,15 41.701 3.475,08
  4.-6. år 41.900 43.678 3.639,87 47.610 3.967,46
  7.-8. år 48.500 50.559 4.213,22 55.109 4.592,41
  9. år og flg. 57.000 59.419 4.951,62 64.767 5.397,26

  Specialkonsulent og Chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  470.048 39.170,67 80.378 6.698,17 550.426 45.868,83
   Mest  492.484 41.040,33 84.215 7.017,92 576.699 48.058,25

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  505.946 42.162,17 86.517 7.209,75 592.463 49.371,92
   Mest  532.870 44.405,83 91.121 7.593,42 623.991 51.999,25

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.

 • Løn og tillæg pr. 1. april 2016

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2016

     A   B   C  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin  Anc.   Anc.   Anc.   pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  252.732 21.061,00 43.217 3.601,42 295.949 24.662,42
  2    1. år   2. år  258.623 21.551,92 44.225 3.685,42 302.848 25.237,33
  4  1. år   2. år   3. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
  4  2. år   3. år   4. år  293.764 24.480,33 50.234 4.186,17 343.998 28.666,50
  5  3. år   4. år   5. år  316.603 26.383,58 54.139 4.511,58 370.742 30.895,17
  6  4. år   5. år    337.434 28.119,50 57.701 4.808,42 395.135 32.927,92
  7    6. år    341.749 28.479,08 58.439 4.869,92 400.188 33.349,00
  8  5. år   7. år    357.957 29.829,75 61.211 5.100,92 419.168 34.930,67

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af optjent anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn.  Det betyder, at de 17,1 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

   

    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Tillæg Tillæg inkl.
  pensionsbidrag
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1.-3. år 36.700 37.797 3.149,72 41.198 3.433,20
  4.-6. år 41.900 43.152 3.596,00 47.036 3.919,65
  7.-8. år 48.500 49.949 4.162,44 54.445 4.537,06
  9. år og flg. 57.000 58.703 4.891,94 63.987 5.332,21

  Specialkonsulent og Chefkonsulent

  Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

  Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

  Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

  Specialkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  464.383 38.698,58 79.409 6.617,42 543.792 45.316,00
   Mest  486.548 40.545,67 83.200 6.933,33 569.748 47.479,00

   

  Chefkonsulent
    Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
    pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
   Mindst  499.848 41.654,00 85.474 7.122,83 585.322 48.776,83
   Mest  526.448 43.870,67 90.023 7.501,92 616.471 51.372,58

  Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

  DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

  Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.