Til indhold

Tidligere løn og tillæg

Her finder du oversigter over tidligere løn og tillæg for kommunalt ansatte. Du kan læse mere ved at klikke på de enkelte datoer.

 • Løn og tillæg pr. 1. april 2021

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2021

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 295.234 24.602,83 55.002 4.583,50 350.236 29.186,33
  2   1. år 2. år 308.025 25.668,75 57.385 4.782,08 365.410 30.450,83
  4 1. år 2. år  3. år 339.324 28.277,00 63.216 5.268,00 402.540 33.545,00
  4 2. år 3. år  4. år 339.324 28.277,00 63.216 5.268,00 402.540 33.545,00
  5 3. år 4. år 5. år 361.396 30.116,33 67.328 5.610,67 428.724 35.727,00
  6 4. år 5. år    379.656 31.638,00 70.730 5.894,17 450.386 37.532,17
  7       388.480 32.373,33 72.374 6.031,17 460.854 38.404,50
  8 5. år 6. år   414.749 34.562,42 77.268 6.439,00 492.017 41.001,42

   

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-6.

  Udover basislønnen kan der være tillæg, som hører til stillingen. En fuldmægtigstilling giver fx automatisk et rådighedstillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af personlige tillæg, som tager udgangspunkt i dine funktioner og kvalifikationer.

  Lønnen i tabellen nedenfor er den løn, som magistre på de enkelte løntrin rent faktisk har forhandlet sig frem til.

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2021

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 25.070 36.170,17 3.014,18 42.908,68 3.575,72
  2 .- 3. år 28.787 41.533,81 3.461,15 49.271,56 4.105,96
  4 .- 5. år 32.981 47.585,09 3.965,42 56.450,19 4.704,18
  6 .- 7. år 37.652 54.324,03 4.527,00 64.444,59 5.370,38
  8. år og flg.  47.184 68.076,93 5.673,08 80.759,66 6.729,97

   

  Grundbeløbene for rådighedstillæg er pr. 1. april 2021 blevet reduceret. Det er sket fordi rådighedstillæggene har været ureguleret/fastfrosset i overenskomstperioden 2018–2021. Med de nye grundbeløb kan den samme reguleringsprocent anvendes for både løn, tillæg og rådighedstillæg

  Special- og chefkonsulenter

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2021
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  520.705 43.392,08 97.007 8.083,92 617.712 51.476,00

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2021
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  559.661 46.638,42 104.265 8.688,75 663.926 55.327,17
 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2020

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2020

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 292.310 24.359,17 54.457 4.538,08 346.767 28.897,25
  2   1. år 2. år 304.976 25.414,67 56.817 4.734,75 361.793 30.149,42
  4 1. år 2. år  3. år 335.964 27.997,00 62.590 5.215,83 398.554 33.212,83
  4 2. år 3. år  4. år 335.964 27.997,00 62.590 5.215,83 398.554 33.212,83
  5 3. år 4. år 5. år 357.818 29.818,17 66.661 5.555,08 424.479 35.373,25
  6 4. år 5. år    375.897 31.324,75 70.030 5.835,83 445.927 37.160,58
  7       384.634 32.052,83 71.657 5.971,42 456.291 38.024,25
  8 5. år 6. år   410.643 34.220,25 76.503 6.375,25 487.146 40.595,50

   

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Udover basislønnen kan der være tillæg, som hører til stillingen. En fuldmægtigstilling giver fx automatisk et rådighedstillæg. Overenskomsten rummer derudover mulighed for forhandling af personlige tillæg, som tager udgangspunkt i dine funktioner og kvalifikationer.

  Lønnen i tabellen nedenfor er den løn, som magistre på de enkelte løntrin rent faktisk har forhandlet sig frem til.

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2020

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.812,05 2.984,34 42.483,84 3.540,32
  2 .- 3. år 30.200 41.122,59 3.426,88 48.783,72 4.065,31
  4 .- 5. år 34.600 47.113,96 3.926,16 55.891,28 4.657,61
  6 .- 7. år 39.500 53.786,16 4.482,18 63.806,52 5.317,21
  8. år og flg.  49.500 67.402,91 5.616,91 79.960,08 6.663,34

   

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  515.550 42.962,50 96.047 8.003,92 611.597 50.966,42

   

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  554.119 46.176,58 103.232 8.602,67 657.351 54.779,25
 • Løn og tillæg pr. 1. april 2020

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2020

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 290.118 24.176,50 54.049 4.504,08 344.167 28.680,58
  2   1. år 2. år 302.689 25.224,08 56.391 4.699,25 359.080 29.923,33
  4 1. år 2. år  3. år 333.445 27.787,08 62.121 5.176,75 395.566 32.963,83
  4 2. år 3. år  4. år 333.445 27.787,08 62.121 5.176,75 395.566 32.963,83
  5 3. år 4. år 5. år 355.134 29.594,50 66.161 5.513,42 421.295 35.107,92
  6 4. år 5. år    373.078 31.089,83 69.504 5.792,00 442.582 36.881,83
  7       381.749 31.812,42 71.120 5.926,67 452.869 37.739,08
  8 5. år 6. år   407.563 33.963,58 75.929 6.327,42 483.492 40.291,00

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,63 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2020

  Samlet pensionsbidrag er 18,63 procent

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.812,05 2.984,34 42.483,84 3.540,32
  2 .- 3. år 30.200 41.122,59 3.426,88 48.783,72 4.065,31
  4 .- 5. år 34.600 47.113,96 3.926,16 55.891,28 4.657,61
  6 .- 7. år 39.500 53.786,16 4.482,18 63.806,52 5.317,21
  8. år og flg.  49.500 67.402,91 5.616,91 79.960,08 6.663,34

  Rådighedstillægget i § 7 fastfryses i overenskomstperioden 2018-2021.

  Med undtagelse af lønreguleringen pr. 1. april 2018 procentreguleres rådighedstillægget ikke i den indeværende overenskomstperiode.

  Rådighedstillægget fastfryses dermed på niveauet for 1. april 2018.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  511.683 42.640,25 95.327 7.943,92 607.010 50.584,17

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  549.964 45.830,33 102.458 8.538,17 652.422 54.368,50
 • Løn og tillæg pr. 1. januar 2020

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. januar 2020

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 289.016 24.084,67 53.844 4.487,00 342.860 28.571,67
  2   1. år 2. år 301.538 25.128,17 56.177 4.681,42 357.715 29.809,58
  4 1. år 2. år  3. år 332.178 27.681,50 61.885 5.157,08 394.063 32.838,58
  4 2. år 3. år  4. år 332.178 27.681,50 61.885 5.157,08 394.063 32.838,58
  5 3. år 4. år 5. år 353.785 29.482,08 65.910 5.492,50 419.695 34.974,58
  6 4. år 5. år    371.660 30.971,67 69.240 5.770,00 440.900 36.741,67
  7       380.299 31.691,58 70.850 5.904,17 451.149 37.595,75
  8 5. år 6. år   406.014 33.834,50 75.640 6.303,33 481.654 40.137,83

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,63 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Samlet pensionsbidrag er 18,63 procent

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.812,05 2.984,34 42.483,84 3.540,32
  2 .- 3. år 30.200 41.122,59 3.426,88 48.783,72 4.065,31
  4 .- 5. år 34.600 47.113,96 3.926,16 55.891,28 4.657,61
  6 .- 7. år 39.500 53.786,16 4.482,18 63.806,52 5.317,21
  8. år og flg.  49.500 67.402,91 5.616,91 79.960,08 6.663,34

  Rådighedstillægget i § 7 fastfryses i overenskomstperioden 2018-2021.

  Med undtagelse af lønreguleringen pr. 1. april 2018 procentreguleres rådighedstillægget ikke i den indeværende overenskomstperiode.

  Rådighedstillægget fastfryses dermed på niveauet for 1. april 2018.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  509.739 42.478,25 94.964 7.913,67 604.703 50.391,92

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  547.874 45.656,17 102.069 8.505,75 649.943 54.161,92
 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2019

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2019

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 284.606 23.717,17 53.022 4.418,50 337.628 28.135,67
  2   1. år 2. år 296.938 24.744,83 55.320 4.610,00 352.258 29.354,83
  4 1. år 2. år  3. år 327.110 27.259,17 60.941 5.078,42 388.051 32.337,58
  4 2. år 3. år  4. år 327.110 27.259,17 60.941 5.078,42 388.051 32.337,58
  5 3. år 4. år 5. år 348.387 29.032,25 64.904 5.408,67 413.291 34.440,92
  6 4. år 5. år    365.990 30.499,17 68.184 5.682,00 434.174 36.181,17
  7       374.496 31.208,00 69.769 5.814,08 444.265 37.022,08
  8 5. år 6. år   399.820 33.318,33 74.486 6.207,17 474.306 39.525,50

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,63 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Samlet pensionsbidrag er 18,63 procent

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300

  35.812,05

  2.984,34

  42.483,84

  3.540,32

  2 .- 3. år 30.200

  41.122,59

  3.426,88

  48.783,72

  4.065,31

  4 .- 5. år 34.600

  47.113,96

  3.926,16

  55.891,28

  4.657,61

  6 .- 7. år 39.500

  53.786,16

  4.482,18

  63.806,52

  5.317,21

  8. år og flg.  49.500

  67.402,91

  5.616,91

  79.960,08

  6.663,34

  Rådighedstillægget i § 7 fastfryses i overenskomstperioden 2018-2021.

  Med undtagelse af lønreguleringen pr. 1. april 2018 procentreguleres rådighedstillægget ikke i den indeværende overenskomstperiode.

  Rådighedstillægget fastfryses dermed på niveauet for 1. april 2018.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  501.962 41.830,17 93.516 7.793,00 595.478 49.623,17

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  539.515 44.959,58 100.512 8.376,00 640.027 53.335,58
 • Løn og tillæg pr. 1. april 2019

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2019

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 281.822 23.485,17 52.503 4.375,25 334.325 27.860,42
  2   1. år 2. år 294.032 24.502,67 54.778 4.564,83 348.810 29.067,50
  4 1. år 2. år  3. år 323.909 26.992,42 60.344 5.028,67 384.253 32.021,08
  4 2. år 3. år  4. år 323.909 26.992,42 60.344 5.028,67 384.253 32.021,08
  5 3. år 4. år 5. år 344.978 28.748,17 64.269 5.355,75 409.247 34.103,92
  6 4. år 5. år    362.409 30.200,75 67.517 5.626,42 429.926 35.827,17
  7       370.832 30.902,67 69.086 5.757,17 439.918 36.659,83
  8 5. år 6. år   395.908 32.992,33 73.758 6.146,50 469.666 39.138,83

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,63 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2019. Samlet pensionsbidrag er 18,63 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300

  35.812,05

  2.984,34

  42.483,84

  3.540,32

  2 .- 3. år 30.200

  41.122,59

  3.426,88

  48.783,72

  4.065,31

  4 .- 5. år 34.600

  47.113,96

  3.926,16

  55.891,28

  4.657,61

  6 .- 7. år 39.500

  53.786,16

  4.482,18

  63.806,52

  5.317,21

  8. år og flg.  49.500

  67.402,91

  5.616,91

  79.960,08

  6.663,34

  Rådighedstillægget i § 7 fastfryses i overenskomstperioden 2018-2021.

  Med undtagelse af lønreguleringen pr. 1. april 2018 procentreguleres rådighedstillægget ikke i den indeværende overenskomstperiode.

  Rådighedstillægget fastfryses dermed på niveauet for 1. april 2018.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  497.051 41.420,92 92.601 7.716,75 589.652 49.137,67

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2019
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  534.236 44.519,67 99.528 8.294,00 633.764 52.813,67
 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2018

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2018

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,3 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 275.762 22.980,17 50.464 4.205,33 326.226 27.185,50
  2   1. år 2. år 282.188 23.515,67 51.640 4.303,33 333.828 27.819,00
  4 1. år 2. år 3. år 323.909 26.992,42 59.275 4.939,58 383.184 31.932,00
  4 2. år 3. år 4. år 323.909 26.992,42 59.275 4.939,58 383.184 31.932,00
  5 3. år 4. år 5. år 344.978 28.748,17 63.131 5.260,92 408.109 34.009,08
  6 4. år 5. år   362.409 30.200,75 66.321 5.526,75 428.730 35.727,50
  7       370.832 30.902,67 67.862 5.655,17 438.694 36.557,83
  8 5. år 6. år   395.908 32.992,33 72.451 6.037,58 468.359 39.029,92

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl.
  B) Cand. phil., cand. interpret.
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,30 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2018. Samlet pensionsbidrag er 18,3 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.812,05 2.984,34 42.365,66 3.530,47
  2 .- 3. år 30.200 41.122,59 3.426,88 48.648,02 4.054,00
  4 .- 5. år 34.600 47.113,96 3.926,16 55.735,81 4.644,65
  6 .- 7. år 39.500 53.786,16 4.482,18 63.629,03 5.302,42
  8. år og flg. 49.500 67.402,91 5.616,91 79.737,65 6.644,80

  Rådighedstillægget i § 7 fastfryses i overenskomstperioden 2018-2021.

  Med undtagelse af lønreguleringen pr. 1. april 2018 procentreguleres rådighedstillægget ikke i den indeværende overenskomstperiode.

  Rådighedstillægget fastfryses dermed på niveauet for 1. april 2018.

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,3 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  497.051 41.420,92 90.960 7.580,00 588.011 49.000,92

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,3 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  534.236 44.519,67 97.765 8.147,08 632.001 52.666,75
 • Løn og tillæg pr. 1. april 2018

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2018

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,3 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 272.643 22.720,25 49.894 4.157,83 322.537 26.878,08
  2   1. år 2. år 278.996 23.249,67 51.056 4.254,67 330.052 27.504,33
  4 1. år 2. år  3. år 320.246 26.687,17 58.605 4.883,75 378.851 31.570,92
  4 2. år 3. år  4. år 320.246 26.687,17 58.605 4.883,75 378.851 31.570,92
  5 3. år 4. år 5. år 341.076 28.423,00 62.417 5.201,42 403.493 33.624,42
  6 4. år 5. år    358.310 29.859,17 65.571 5.464,25 423.881 35.323,42
  7       366.638 30.553,17 67.095 5.591,25 433.733 36.144,42
  8 5. år 6. år   391.430 32.619,17 71.632 5.969,33 463.062 38.588,50

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,30 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2018. Samlet pensionsbidrag er 18,3 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.812,05 2.984,34 42.365,66 3.530,47
  2 .- 3. år 30.200 41.122,59 3.426,88 48.648,02 4.054,00
  4 .- 5. år 34.600 47.113,96 3.926,16 55.735,81 4.644,65
  6 .- 7. år 39.500 53.786,16 4.482,18 63.629,03 5.302,42
  8. år og flg.  49.500 67.402,91 5.616,91 79.737,65 6.644,80

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,3 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  491.429 40.952,42 89.932 7.494,33 581.361 48.446,75

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,3 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  528.194 44.016,17 96.660 8.055,00 624.854 52.071,17
 • Løn og tillæg pr. 1. januar 2018

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. januar 2018

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,3 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 269.676 22.473,00 49.324 4.112,58 319.027 26.585,58
  2   1. år 2. år 275.961 22.996,75 50.473 4.208,42 326.462 27.205,17
  4 1. år 2. år  3. år 316.761 26.396,75 57.936 4.830,58 374.728 31.227,33
  4 2. år 3. år  4. år 316.761 26.396,75 57.936 4.830,58 374.728 31.227,33
  5 3. år 4. år 5. år 337.366 28.113,83 61.704 5.144,83 399.104 33.258,67
  6 4. år 5. år    354.411 29.534,25 64.822 5.404,75 419.268 34.939,00
  7       362.649 30.220,75 66.329 5.530,42 429.014 35.751,17
  8 5. år 6. år   387.171 32.264,25 70.814 5.904,33 458.023 38.168,58

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,29 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. januar 2018. Samlet pensionsbidrag er 18,3 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.422,42 2.951,87 41.904,72 3.492,06
  2 .- 3. år 30.200 40.675,17 3.389,60 48.118,73 4.009,89
  4 .- 5. år 34.600 46.601,36 3.883,45 55.129,40 4.594,12
  6 .- 7. år 39.500 53.200,97 4.433,41 62.936,75 5.244,73
  8. år og flg.  49.500 66.669,57 5.555,80 78.870,10 6.572,51

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,3 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  486.082,00 40.506,83
  88.953,00
  7.412,75 575.035 47.919,58

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2018
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,3 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  522.447,00 43.537,25 95.608,00 7.967,33 618.055 51.504,58
 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2017

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2017

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 269.676 22.473,00 49.324 4.110,33 319.000 26.583,33
  2   1. år 2. år 275.961 22.996,75 50.473 4.206,08 326.434 27.202,83
  4 1. år 2. år  3. år 316.761 26.396,75 57.936 4.828,00 374.697 31.224,75
  4 2. år 3. år  4. år 316.761 26.396,75 57.936 4.828,00 374.697 31.224,75
  5 3. år 4. år 5. år 337.366 28.113,83 61.704 5.142,00 399.070 33.255,83
  6 4. år 5. år    354.411 29.534,25 64.822 5.401,83 419.233 34.936,08
  7       362.649 30.220,75 66.329 5.527,42 428.978 35.748,17
  8 5. år 6. år   387.171 32.264,25 70.814 5.901,17 457.985 38.165,42

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,29 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2017. Samlet pensionsbidrag er 18,29 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.422,42 2.951,87 41.901,18 3.491,76
  2 .- 3. år 30.200 40.675,17 3.389,60 48.114,66 4.009,56
  4 .- 5. år 34.600 46.601,36 3.883,45 55.124,74 4.593,73
  6 .- 7. år 39.500 53.200,97 4.433,41 62.931,43 5.244,29
  8. år og flg.  49.500 66.669,57 5.555,80 78.863,43 6.571,95

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2017
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  486.082,00 40.506,83 88.904,00 7.408,67 574.986 47.915,50

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2017
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  522.447,00 43.537,25 95.556,00 7.963,00 618.003 51.500,25
 • Løn og tillæg pr. 1. januar 2017

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. januar 2017

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 269.233 22.436,08 49.243 4.103,58 318.476 26.539,67
  2   1. år 2. år 275.507 22.958,92 50.390 4.199,17 325.897 27.158,08
  4 1. år 2. år  3. år 316.241 26.353,42 57.840 4.820,00 374.081 31.173,42
  4 2. år 3. år  4. år 316.241 26.353,42 57.840 4.820,00 374.081 31.173,42
  5 3. år 4. år 5. år 336.811 28.067,58 61.603 5.133,58 398.414 33.201,17
  6 4. år 5. år    353.829 29.485,75 64.715 5.392,92 418.544 34.878,67
  7       362.053 30.171,08 66.219 5.518,25 428.272 35.689,33
  8 5. år 6. år   386.535 32.211,25 70.697 5.891,42 457.232 38.102,67

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,29 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. januar 2017. Samlet pensionsbidrag er 18,29 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 35.364,19 2.947,02 41.832,30 3.486,03
  2 .- 3. år 30.200 40.608,31 3.384,03 48.035,57 4.002,96
  4 .- 5. år 34.600 46.524,75 3.877,06 55.034,13 4.586,18
  6 .- 7. år 39.500 53.113,52 4.426,13 62.827,98 5.235,66
  8. år og flg.  49.500 66.559,98 5.546,66 78.733,80 6.561,15

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2017
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  485.283,00 40.440,25 88.758,00 7.396,50 574.041 47.836,75

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. januar 2017
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  521.588,00 43.465,67 95.398,00 7.949,83 616.986 51.415,50
 • Løn og tillæg pr. 1. oktober 2016

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. oktober 2016

    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 266.127 22.177,25 48.675 4.056,25 314.802 26.233,50
  2   1. år 2. år 272.328 22.694,00 49.809 4.150,75 322.137 26.844,75
  4 1. år 2. år 3. år 312.592 26.049,33 57.173 4.764,42 369.765 30.813,75
  4 2. år 3. år 4. år 312.592 26.049,33 57.173 4.764,42 369.765 30.813,75
  5 3. år 4. år 5. år 332.925 27.743,75 60.892 5.074,33 393.817 32.818,08
  6 4. år 5. år   349.746 29.145,50 63.969 5.330,75 413.715 34.476,25
  7       357.875 29.822,92 65.455 5.454,58 423.330 35.277,50
  8 5. år 6. år   382.075 31.839,58 69.882 5.823,50 451.957 37.663,08

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,29 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2016. Samlet pensionsbidrag er 18,29 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 34.956,15 2.913,01 41.349,62 3.445,80
  2 .- 3. år 30.200 40.139,76 3.344,98 47.481,32 3.956,78
  4 .- 5. år 34.600 45.987,93 3.832,33 54.399,13 4.533,26
  6 .- 7. år 39.500 52.500,67 4.375,06 62.103,05 5.175,25
  8. år og flg. 49.500 65.791,98 5.482,67 77.825,34 6.485,44

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2016
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  479.683 39.973,58 87.734 7.311,17 567.417 47.284,75

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. oktober 2016
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  515.570 42.964,17 94.298 7.858,17 609.868 50.822,33
 • Løn og tillæg pr. 1. april 2016

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

  Basisløn og pension pr. 1. april 2016

     A   B   C  Nettoløn Samlet 
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl. 
  pensionsbidrag 
  Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1      1. år  263.857 21.988,08 48.259 4.021,58 312.116 26.009,67
  2     1. år    2. år  270.006 22.500,50 49.384 4.115,33 319.390 26.615,83
  4  1. år    2. år    3. år  309.926 25.827,17 56.685 4.723,75 366.611 30.550,92
  4  2. år    3. år    4. år  309.926 25.827,17 56.685 4.723,75 366.611 30.550,92
  5  3. år    4. år    5. år  330.086 27.507,17 60.373 5.031,08 390.459 32.538,25
  6  4. år    5. år     346.764 28.897,00 63.423 5.285,25 410.187 34.182,25
  7       354.824 29.568,67 64.897 5.408,08 419.721 34.976,75
  8  5. år    6. år     378.817 31.568,08 69.286 5.773,83 448.103 37.341,92

  A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
  B) Cand. phil., cand. interpret. 
  C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

  Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

  Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,29 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

  Rådighedstillæg

  Rådighedstillæg pr. 1. april 2016. Samlet pensionsbidrag er 18,29 procent.

    Grundbeløb
  31.3.2000
  Tillæg Tillæg
  inklusive pension
      pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1. år 26.300 34.658,09 2.888,17 40.997,05 3.416,42
  2 .- 3. år 30.200 39.797,50 3.316,46 47.076,46 3.923,04
  4 .- 5. år 34.600 45.595,81 3.799,65 53.935,28 4.494,61
  6 .- 7. år 39.500 52.053,02 4.337,75 61.573,52 5.131,13
  8. år og flg.  49.500 65.231,00 5.435,92 77.161,75 6.430,15

  Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2016
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  475.593 39.632,75 86.986 7.248,83 562.579 46.881,58

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2016
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,29 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  511.174 42.597,83 93.494 7.791,17 604.668 50.389,00