Gå til sidens indhold

Chef på undervisningsområdet

Som chef  på forsknings- og uddannelsesinstitutioner bliver du ansat på overenskomstvilkår i det, man kalder klassificerede stillinger.

Aftalerne gælder både for videnskabelige og administrative chefstillinger.

På universitetsområdet gælder der en særlig aftale for institutledere og dekaner, hvor der er fastsat en særlig grundløn for disse stillinger.

Bemærk, at du også kan blive ansat som chefkonsulent, hvis der er tale om en mindre chefstilling på en forsknings- eller undervisningsinstitution.

Din løn består af en grundløn og tillæg, som du både kan aftale i forbindelse med ansættelsen og ved senere forhandlinger. 

Du kan forhandle din løn på baggrund af dine kvalifikationer, erfaringer og resultater. Ud over den faste løn, har du mulighed for at indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Som udgangspunktet forhandler du selv din løn, når du skal ansættes som chef. Forhandlingsresultat bliver herefter sendt til godkendelse hos DM.

Husk altid at kontakte DM og få rådgivning før lønforhandlingen. Vi ved, hvordan lønnen typisk ligger inden for de forskellige grupper.

Læs også: Lønstatistik for ledere i staten på undervisningsområdet

Nye chefaftaler pr. 1. januar 2019 på baggrund af OK18

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der indgået to nye chefaftaler på undervisningsområdet. De to aftaler dækker chefer på uddannelsesinstitutioner under henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriets område og Uddannelsesministeriets område.

Læs mere om de nye aftaler, og hvad det kan betyde for dig.

Lønsatser

På universitetsområdet gælder en særlig basisløn for institutledere og dekaner:

Se basislønnen for institutledere og dekaner

På professionshøjskoler, erhvervsakademier m.fl. gælder følgende:

Lønramme Løntrin Løn pr. år
1. oktober 2019
36 49 516.132
37 50 570.080
38 51 648.649
39 52 712.191

Rektorer ved professionshøjskoler er indplaceret i LR 39. Rektorer ved erhvervsakademier er indplaceret i LR 37 eller 38.

Ved professionshøjskoler er områdedirektører typisk indplaceret i LR 38, uddannelseschefer i LR 37 og uddannelsesledere i LR 36.

I andre typer chefstillinger med mindre ansvar, kan du blive indplaceret som chefkonsulent.

Se løninterval for chefkonsulenter

Øvrige vilkår

Du kan enten få en varig ansættelse eller blive ansat på åremålsvilkår – det vil sige tidsbegrænset. Hvis du bliver ansat på åremålsvilkår, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for åremålstillæg, eventuel tilbagegangsstilling, fratrædelsesbeløb og opsigelsesvilkår.

Læs mere om åremålsansættelse

Alle de øvrige vilkår, fx opsigelsesvarsel, pension, ferie, barsel og omsorgsdage følger AC-overenskomsten.

Se AC-overenskomsten