Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Hvis du som akademiker ansættes i en administrativ stilling, eller en såkaldt generaliststilling, kan du have ret til et rådighedstillæg.

Rådighedstillægget er den betaling, du får for at stå til rådighed og præstere en vis mængde merarbejde pr. kvartal. I kommuner er du forpligtet til at påtage dig merarbejde i op til 35 timer i kvartalet. Det betyder, at du hverken får yderligere løn eller afspadsering for de første 35 timers merarbejde i et kvartal.

Rådighedsforpligtelsen

Forudsætningen for at få rådighedstillæg er således, at du påtager dig en rådighedsforpligtelse. Forpligtelsen ligger i stillingen, så du kan ikke selv vælge, om du vil påtage dig den, og din arbejdsgiver kan heller ikke vælge rådighedsforpligtelsen fra med den begrundelse, at der ikke er behov for den. 

Rådighedsforpligtelsen indebærer, at man som medarbejder kan pålægges at arbejde uden for almindelig arbejdstid, fx hvis der i en periode er særligt travlt på arbejdspladsen eller i forbindelse med opstart eller afslutning af et projekt. Som hovedregel kan man sige, at forpligtelsen dækker behovet for medarbejderens arbejdsindsats ved opgaver, som ikke er planlagte eller forudsete.

Rådighedsforpligtelsen kan derfor ikke konverteres til permanent ekstraarbejde eller en systematisk forlængelse af arbejdstiden. Din normale arbejdsuge er på 37 timer i gennemsnit, uanset om du får rådighedstillæg eller ej. Det er altså ikke meningen, at du konstant skal arbejde over, fordi du har et rådighedstillæg.

Rådighedsforpligtelsen er derfor ikke en hindring for, at man som medarbejder er opfattet af en lokal arbejdstidsaftale om fx flextid.

Hvad er en generaliststilling?

Det ligger ikke fast, hvad en generaliststilling er. Derfor vil det altid være en konkret vurdering, om du er berettiget til et rådighedstillæg, når du ansættes i en administrativ stilling.

Som udgangspunkt kan man sige, at når en administrativ stilling kan besættes af akademikere med forskellig uddannelsesbaggrund, må stillingen betragtes som en administrativ generaliststilling.

Stillingen kan fx indeholde:

  • Betjening af udvalg og politikere
  • Koordination og ledelse af projekter
  • Udarbejdelse af oplæg og notater
  • Udarbejdelse af strategier
  • Udviklingsopgaver
  • Analysearbejde
  • Sagsbehandling

Rådighedstillæg pr. 1. april 2020

Samlet pensionsbidrag er 18,63 procent

  Grundbeløb
31.3.2000
Tillæg Tillæg
inklusive pension
    pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1. år 26.300 35.812,05 2.984,34 42.483,84 3.540,32
2 .- 3. år 30.200 41.122,59 3.426,88 48.783,72 4.065,31
4 .- 5. år 34.600 47.113,96 3.926,16 55.891,28 4.657,61
6 .- 7. år 39.500 53.786,16 4.482,18 63.806,52 5.317,21
8. år og flg.  49.500 67.402,91 5.616,91 79.960,08 6.663,34

Rådighedstillægget i § 7 fastfryses i overenskomstperioden 2018-2021.

Med undtagelse af lønreguleringen pr. 1. april 2018 procentreguleres rådighedstillægget ikke i den indeværende overenskomstperiode.

Rådighedstillægget fastfryses dermed på niveauet for 1. april 2018.

Får du ikke rådighedstillæg?

Hvis du sidder i en administrativ generaliststilling uden at få rådighedstillæg, skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller DM, som vil vurdere om der til den konkrete stilling er et overenskomstmæssigt krav på rådighedstillæg.

Kontakt DM