Gå til sidens indhold

Kommunalt ansat

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for kommunalt ansatte akademikere.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

Basisløn og pension pr. 1. april 2020

  A B C Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
18,63 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1     1. år 290.118 24.176,50 54.049 4.504,08 344.167 28.680,58
2   1. år 2. år 302.689 25.224,08 56.391 4.699,25 359.080 29.923,33
4 1. år 2. år  3. år 333.445 27.787,08 62.121 5.176,75 395.566 32.963,83
4 2. år 3. år  4. år 333.445 27.787,08 62.121 5.176,75 395.566 32.963,83
5 3. år 4. år 5. år 355.134 29.594,50 66.161 5.513,42 421.295 35.107,92
6 4. år 5. år    373.078 31.089,83 69.504 5.792,00 442.582 36.881,83
7       381.749 31.812,42 71.120 5.926,67 452.869 37.739,08
8 5. år 6. år   407.563 33.963,58 75.929 6.327,42 483.492 40.291,00

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
B) Cand. phil., cand. interpret. 
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,63 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

 • Specialkonsulent og chefkonsulent

  Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

  Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

  Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

  Der bør holdes øje med lønrelationen til AC'ere på sluttrin.

  Specialkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  511.683 42.640,25 95.327 7.943,92 607.010 50.584,17

   

  Chefkonsulent
  Nettoløn, 1. april 2020
  Samlet
  pensionsbidrag
  18,63 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  549.964 45.830,33 102.458 8.538,17 652.422 54.368,50

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere