Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, efter- og videreuddannelser i tilknytning her til, ligesom lærerne udfører forsknings- og udviklingsopgaver m.v.

Der er aftalt en fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler.

Alle, der ansættes til at varetage opgaver med undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til stillingsstrukturen, der trådte i kraft for alle nye ansættelser efter 1. august 2013.

 • Basisløn og pension pr. 1. april 2020
    A B C Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  1     1. år 287.945 23.995,42 49.239 4.103,25 337.184 28.098,67
  2   1. år 2. år 300.080 25.006,67 51.314 4.276,17 351.394 29.282,83
  4 1. år 2. år 3. år 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  4 2. år 3. år 4. år 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  5 3. år 4. år 5. år 339.154 28.262,83 57.995 4.832,92 397.149 33.095,75
  6 4. år 5. år   361.468 30.122,33 61.811 5.150,92 423.279 35.273,25
  7   6. år   366.090 30.507,50 62.601 5.216,75 428.691 35.724,25
  8 5. år 7. år   383.453 31.954,42 65.570 5.464,17 449.023 37.418,58
 • Basisløn og pension for Ledere og lærere
     A   B  Nettoløn Samlet
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag 
  Trin Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
  2  1. år   2. år  314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  2  2. år   3. år  314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  3  3. år   4. år  339.154 28.262,83 57.995 4.832,92 397.149 33.095,75
  4  4. år   5. år  361.468 30.122,33 61.811 5.150,92 423.279 35.273,25
  5    6. år  371.744 30.978,67 63.568 5.297,33 435.312 36.276,00
  6  5. år   7. år  383.453 31.954,42 65.570 5.464,17 449.023 37.418,58
 • Basisløn og pension for Pædagog- og håndarbejdsuddannelserne
    Nettoløn Samlet 
  pensionsbidrag
  17,1 %
  Løn inkl.
  pensionsbidrag
  Trin  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.
  1 277.044 23.087,00 47.375 3.947,92 324.419 27.034,92
  3 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  3 314.687 26.223,92 53.811 4.484,25 368.498 30.708,17
  4 339.150 28.262,50 57.995 4.832,92 397.145 33.095,42
  5 361.468 30.122,33 61.811 5.150,92 423.279 35.273,25
  6 366.090 30.507,50 62.601 5.216,75 428.691 35.724,25
  7 371.744 30.978,67 63.568 5.297,33 435.312 36.276,00
 • Ansættelse på overenskomst 

  Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomsten for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen sker dog efter et særligt protokollat for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

  Begge grupper af lærere er medlemmer af MP-Pension.

 • Ansættelse som adjunkt 

  Man ansættes som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunkten anmode om at få sine kvalifikationer bedømt af et lektorbedømmelsesudvalg. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    42.000 46.335,91 pr. år.
      3.861,33 pr. md.
 • Ansættelse som lektor 

  Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    83.000 91.568,59 pr. år
      7.630,72 pr. md.
 • Ansættelse som ekstern lektor

  Ansættelse som ekstern lektor er en tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til tre år. Arbejdstimetallet kan ikke overstige 300 timer om året.

  Ansættelse som ekstern lektor sker efter timelønscirkulæret på sats I.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
  Aflønning per arbejdstime 250,38
  Samlet løn per undervisningstime 625,95
 • Ansættelse som docent

  Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

  Pensionsgivende basisløn Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    471.800 520.506,74 pr. år
      43.375,56 pr. md.

   

  Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
  Opnås der ikke enighed om andet, ydes følgende tillæg:

   

  Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
    40.000 44.129,44 pr. år
      3.677,45 pr. md.
 • Timelønnet undervisning

  På det statslige område er der aftalt følgende sats ved timelønnet undervisning på seminarieniveau.

    Aktuelt beløb
  (uden pension)
  1. april 2020
  Aflønning pr. arbejdstime 250,38
  Samlet løn pr. undervisningstime 500,76

Landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier

DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier omfatter medlemmer ansat i professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Den frie Lærerskole, Grønlands Seminarium og Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.

Læs mere