Til indhold

Kompetencefond for statsansatte

DM
© Morten Bengtsson

Som ansat i staten kan du søge om støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Støtten kan anvendes til selve kursusudgiften, materialer samt transport og ophold.

”Vi ved, at akademikere gerne vil efteruddanne sig, og det er altid en god idé at holde sine kompetencer skarpe og up to date. Tænk både strategisk og ambitiøst om din kompetenceudvikling. Derfor bør alle statsansatte kigge interesseret på denne mulighed for støtte”. Det siger konsulent i DM, Karsten Lodahl Madsen, der rådgiver om efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Penge og tid er de store knaster

Den Statslige Kompetencefond er et resultat af OK18.

”Penge og tid er de to største barrierer, når akademikere skal efteruddanne sig. Her er første hurdle delvist klaret, da fonden giver et betydeligt tilskud til kursusudgifter, materialer og transport til kursusopholdet”, siger Karsten Lodahl Madsen og fortæller, at fonden støtter kurser af over tre dages varighed.

Det fremgår af kompetencefondens retningslinjer, at arbejdsgiver skal godkende og medfinansiere kurset. Det er accepteret, at arbejdsgiverfinansieringen kan bestå af den arbejdstid, du bruger på kurset.

Hvornår skal jeg søge

Næste pulje, hvorfra du kan søge om midler til din kompetenceudvikling, åbner 1. december 2020. Støtte tildeles efter først-til-mølle-princippet. De foreløbige erfaringer viser, at puljen tømmes på få dage, og derfor er det afgørende at være klar med ansøgningen, når en ny pulje åbner.

Gå derfor allerede nu i gang med afklaring af dit ønske om kompetenceudvikling, dialog og aftale herom med din chef.

Hold dig opdateret på ansøgningsfrister direkte hos Kompentencesekretariatet

Ændringer i forbindelse med COVID-19

Kompetencesekretariatets ydelser er, som mange andre statslige arbejdspladser, påvirket af de tilpasninger, som COVID-19 smitteudbruddet kræver.

Læs mere

Fakta om støtten

Fonden prioriterer ansøgninger til kompetenceudvikling, når det ansøgte støttebeløb pr. ansøgning ikke overstiger:

  • 50.000 kroner til en master-/kandidatuddannelse eller modul heraf.
  • 30.000 kroner til en diplom-/bacheloruddannelse eller modul heraf.
  • 5.000 kroner pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kroner for kurset i alt.
Læs mere

Karriererådgivning

Hos DM's karrierekonsulenter får du individuel og professionel sparring på spørgsmål om karriere, arbejdsliv og kompetenceudvikling.

Læs mere

Vi hjælper dig med dit kursusvalg

Er du interesseret i at sende en ansøgning afsted mod Den Statslige Kompetencefond, men ved du ikke, hvilken kompetenceudvikling, det skal være?

Læs mere