Gå til sidens indhold

Under dit ph.d.-forløb

Hvis du ønsker at opnå en ph.d.-grad, skal du gennemføre en formel forskeruddannelse, som er reguleret af ph.d.-bekendtgørelsen. Her står bl.a., hvad ph.d.-uddannelsen indeholder,om vejleder og vejledning, bedømmelsesudvalgets rolle, selve afhandlingen og forsvaret.

Indskrivning

I forbindelse med din indskrivning udarbejder du og universitetet i samarbejde en ph.d.-plan. Den indeholder blandt andet en tidsplan, plan for deltagelse i kurser og en finansieringsplan. Gennem hele forløbet kan du og vejleder jævnligt følge op og eventuelt justere ph.d.-planen. Hvis du ikke følger planen, skal du have tid til at rette det op. Det er helt afgørende. Sker det ikke, ophører din indskrivning – og dermed også din ansættelse, hvis du er ansat ved universitetet. Her kan DM hjælpe dig, fx hvis dine rettigheder ifølge ph.d.-bekendtgørelsen ikke overholdes.

Ph.d.-uddannelsen består som udgangspunkt af følgende elementer:

  • Et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet)
  • Ph.d.-kurser af et samlet omfang svarende til cirka 30 ECTS-point 
  • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder mv. 
  • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til dit ph.d.-projekt 
  • Selve ph.d.-afhandlingen

Bedømmelse og forsvar

Når du har indleveret din ph.d.-afhandling, bliver der nedsat et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Vær opmærksom på, at universitetet i forhold til ph.d.-bekendtgørelsen har pligt til at orientere dig om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og at du kan gøre indsigelse inden for en frist på mindst en uge.

Vejleders rolle

Du skal have en hovedvejleder, og derudover kan du have tilknyttet eventuelle bi-vejledere. Det er fastlagt i ph.d.-bekendtgørelsen. Fungerer dit samarbejde med vejlederen ikke, kan DM hjælpe dig til at skifte vejleder. Fx ved at støtte dig i kontakten til universitetet.

Det er institutionen der fastlægger reglerne for vejledningen, men det er vigtig, at du indgår aftale med din vejleder om vejledningens form og at denne beskrives i din ph.d.-plan.

Din hovedvejleder skal være en anerkendt forsker, der i en årrække har beskæftiget sig aktivt med forskning på videnskabeligt plan. Din hovedvejleder skal være på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Er du omfattet af Erhvervsph.d.-ordningen, skal du tillige have tilknyttet en vejleder fra den virksomhed, hvor du er ansat.