Gå til sidens indhold

Rapporter og undersøgelser om ph.d.er

Overblik over rapporter og undersøgelser om ph.d.ers karriereveje, efterspørgsel på ph.d.der samt beskæftigelsesgrad. Du får også AC-overenskomsten i stat, kommuner og regioner samt ph.d.-bekendtgørelsen.

Rapporter

AU's beskæftigelsesundersøgelse for ph.d.-dimittender

Rapporten indeholder resultaterne af Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2014 for færdiguddannede ph.d.er.

Ph.d.-dimittendundersøgelse 2008-2013

Hvor finder ph.d.er fra Københavns Universitet ansættelse? Et registertræk over 6 år fra Danmarks Statistik.

Danske Universiteter 2013– Satsningen på Ph.d.-uddannelsen

Folderen sætter fokus på, hvordan universiteterne håndterer det øgede ph.d.-optag, og på hvilken betydning ph.d.-løftet vil få for samfundet, universiteterne og ph.d.-erne selv.

Forsknings-og innovationsstyrelsen 2011: Evaluering af  forskerkarriereveje

Evaluering af universiteternes evne til at håndtere forskeres karrierer på de danske universiteter

Epinion 2012: Analyse af efterspørgslen efter ph.d.-uddannede i de kommende år

Hvordan ser fremtidsscenarierne ud i de næste 10-20 år, når det øgede ph.d.-optag for alvor slår igennem

CEBR 2012: Ansættelse af ph.d.er og produktivitet

Om sammenhænge mellem virksomheders ansættelse af ph.d.er og deres produktivitet

AU-undersøgelse, februar 2014

Får de studerende og universitetet det optimale ud af uddannelsesforløbene?

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 - Rapport for ph.d.-dimittender

Ph.d.-uddannedes karrierevalg og -veje: Rapport til Koordinationsudvalget for Forskning, Dansk Center for Forskningsanalyse, 2008

Overenskomster og bekendtgørelser

AC-overenskomsten, Staten
AC-overenskomsten, Kommunerne
AC-overenskomsten, Regionerne
Ph.d.-bekendtgørelsen
Stillingsstrukturen