Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Ph.d. blev selvstændig for mere frihed og fleksibilitet i arbejdslivet

Ikke alle vælger at gå forsker- og karrierevejen med ph.d.en i hånden, Mads Lindholm bruger fx sin til at skabe bedre balance i sit arbejdsliv som selvstændig. Han vil ikke arbejde 60+ timer om ugen, men søgte job efter, hvad der gav ham fleksibilitet, mere indflydelse på opgaveløsningen og arbejdsglæde.

Fakta om Mads Lindholm

Mads Lindholm blev cand.psych. fra Aalborg universitet i 2007 og har desuden en HD i organisation og ledelse fra 2008. I 2012 færdiggjorde han sin erhvervs-ph.d. om strategisk indretning fra Aalborg Universitet. Han arbejder som selvstændig erhvervspsykolog med fokus på ledelse, trivsel, stresshåndtering og arkitekturpsykologi og startede i 2015 konsulentvirksomheden Wice. Mads holder desuden foredrag om arbejdslivsspørgsmål og har ud over sin ph.d.-afhandling forfattet en række indlæg, artikler, bøger og bogbidrag om blandt andet ledelse og arkitektur. Mads har arbejdet freelance og som selvstændig både før og efter sit ph.d.-forløb. Han fortæller her om vejen fra ph.d.-studiet til sin nuværende stilling som selvstændig konsulent.

Hvordan har en forskningsbaggrund formet dit arbejdsliv generelt?

Når jeg har været ude og tale om den her proces, så har jeg ofte talt om at tænke i flere bundlinjer. Med det mener jeg, at hvis man kun går ind i det at starte selvstændig virksomhed for at score den store gevinst, så er det ikke sikkert, at man skal gøre det over hovedet. Det, der har været afgørende for mig, har været, at der var mange ting, som kunne gå op i en højere enhed. Jeg skulle være glad for at gå på arbejde, jeg skulle selv kunne vælge mine opgaver, og jeg skulle have god fleksibilitet i forhold til min familie.

Mit indtryk er, at der er nogen, der bruger ph.d.-graden til at få kors og bånd og stjerner på og fine titler og karrierer. Så er der nogen, der bruger den til at tjene rigtig mange penge. Jeg bruger den måske lige så meget til at konvertere til noget frihed. Jeg kunne godt fra starten se, at jeg mange steder ville skulle arbejde 60+ timer om ugen, og det var jeg ikke indstillet på. Så det handler ikke kun om at finde ud af, hvad du vil i dit arbejdsliv, men også hvad du vil i dit liv i det hele taget.

Hvordan forberedte du dig på at komme ud på den anden side af ph.d.-studiet?

Måske var det en smule optimistisk, men da jeg startede, så jeg egentlig vejen fra kandidat over ph.d. og til verden udenfor som en snorlige proces. Derfor var det hele vejen igennem min ph.d. vigtigt for mig at lave aktiviteter som et led i min formidlingsforpligtelse, som var meningsfulde i forhold til den proces. Jeg skulle jo ikke undervise som almindelige ph.d.-studerende, så jeg havde en ret stor frihed. Så jeg brugte anledningen til at skrive artikler og lave en blog, som på et tidspunkt havde en del følgere. Jeg holdt også foredrag og lavede meget i forbindelse med forskningens døgn. På den måde prøvede jeg hele tiden at bringe den forskning, jeg lavede i spil, hvor der kunne være interesse. Det betød, at jeg fik en masse input på mit arbejde fra folk, som sad i praksis. Men det betød også, at mit navn blev slået fast, som en der vidste noget om det her. På den måde havde min formidling flere funktioner, som jeg var ret bevidst om.

Resultatet var, at jeg fik oparbejdet et ret stort netværk, både indenfor og udenfor den akademiske verden. Det er netværk, jeg stadigvæk bruger. Nu kan netværk måske lyde lidt beregnende, men det var også noget som kvalificerede min forskning og gav mig nye muligheder undervejs, hvis enkelte af mine cases faldt fra. Det gav mig desuden en fornemmelse af, at selvom jeg måske var alene med selve forskningsprojektet, så følte jeg faktisk, at jeg havde mange samarbejdspartnere.

Mit indtryk er, at nogle bruger ph.d.-graden til at få kors og bånd og stjerner på og fine titler og karrierer. Så er der nogle der bruger den til at tjene rigtig mange penge. Og jeg bruger den måske lige så meget til at konvertere til noget frihed.

Hvordan kom du på at starte som selvstændig?

Efter at jeg havde afleveret min afhandling gik mine overvejelser i to retninger. Jeg havde lavet en masse freelance-arbejde, som knyttede sig til den forskning, jeg havde lavet. Enten skulle jeg skalere det op, eller også skulle jeg ind i et større konsulenthus af en art. Jeg var egentlig ikke så afklaret lige efter afleveringen, så jeg søgte stillinger og var til samtaler. I den der mellemperiode efter aflevering skulle jeg jo have noget at leve af og kørte bare videre med mine egne ting. Da jeg havde gjort det i en periode, så tænkte jeg: ”Gad vide, hvor besværligt det egentlig ville være at sætte et skilt på døren og skalere det op til fuld tid?”

Hvordan bliver ph.d.en bragt i spil i dit arbejde som selvstændig?

Jeg kan i meget høj grad bringe den i spil i mit arbejde som selvstændig. Der er konkrete henvendelser og opgaver jeg får, specifikt fordi jeg er forsker. Det giver en legitimitet, at man kan knytte en forsker eller en med ph.d.-baggrund på sit projekt.

På et helt konkret metodisk niveau, så arbejder jeg stadig med den kvalitative forskningstilgang til casestudier, jeg brugte under min ph.d. til at indsamle materiale ude i organisationerne. Derudover så fortsatte jeg efter ph.d.-uddannelsen de arbejdsvaner og det planlægnings-flow med at styre projekter i blokke af tre måneders varighed, som jeg havde oparbejdet. Så på en meget konkret måde har ph.d.en trænet mig i at sætte og nå mål. Samtidig lærte jeg, at jeg ikke kan dvæle for længe ved de enkelte opgaver – og at man nogen gange bare må kassere noget og komme videre.

Endelig så er jeg jo også blevet trænet en del undervejs i at formidle. Det har også haft en stor betydning, for selvom det ikke altid er forskning, det drejer sig om, så er det altid komplekse ting, som skal formidles i en organisation. Det at være god til at nedbryde store datamængder og gøre konklusioner konkrete og forståelige, det er noget af det, som fylder en stor del af mit arbejdsliv nu.