Gå til sidens indhold

Før du går i gang med en ph.d.

Inden du går i gang med et ph.d.-forløb, er det en god idé at overveje dine karrieremuligheder. Hvad vil du bruge din ph.d.-grad til? Låser din ph.d.-grad dig fast i forhold til dine fremtidige jobmuligheder, eller udvider det dine chancer for drømmejobbet?

Opslag

Universiteterne opslår løbende et antal stipendier, som du kan søge. Du kan også finde ph.d.-opslag i Magisterbladet og online på magisterjob.dk, hvor du kan oprette en jobagent. Når du søger en ph.d., giver vi dig sparring på din ansøgning og dit cv og hjælper dig videre i processen.

Ansøgning

Inden du udarbejder din ansøgning/projektbeskrivelse, er det vigtigt, at du sætter dig ind i hvilke formelle og materielle krav der er til din ansøgning. Dette vil typisk fremgå af universiteternes opslag og på universiteternes hjemmesider. 

Du kan også tage kontakt til en eller flere potentielle vejledere og præsentere dine ideer om dit kommende forskningsprojekt. På Innovationsfondens hjemmeside kan du finde en vejledning til ansøgninger om forskningsmidler til dit projekt.

Finansiering

Stipendium

Det mest almindelige er at gennemføre ph.d.-uddannelsen i et ansættelsesforhold, hvor du er ansat som ph.d.-stipendiat og indskrevet ved et universitet. Har universitetet opslået ledige stipendiater, vil det være universitetet der finansierer din løn som ph.d.-studerende.

Ekstern finansiering

Hvis du har fået tilsagn om ekstern finansiering af dit ph.d.-projekt, kan du søge om indskrivning ved universitetet. Det kræver, at du kan dokumentere at have en ekstern bevilling, som dækker studieomkostninger og løn/forsørgelse på et rimeligt niveau i 3 år. Dette fortolkes typisk på den måde, at den eksterne bevilling som minimum skal dække visse faste udgifter. Sørg for at orientere dig om kravene til ekstern finansiering på de enkelte universiteter. 

Der findes en række danske og internationale programmer som støtter og yder tilskud til forskning. På Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om programmerne.

Forskningsstøtteprogrammer
Vejledning til ansøgning om forskningsmidler

Erhvervs-ph.d.

Som erhvervs-ph.d. er du indskrevet ved et universitet, samtidig med at du har ansættelse i en privat eller offentlig virksomhed. Erhvervs-ph.d.-ordningen har et særligt erhvervsrettet sigte, og virksomheden kan få tilskud til din løn, mens du gennemfører projektet. Der skal indgås en særlig ansættelsesaftale med virksomheden, som skal afholde udgiften til din løn. DM kan hjælpe dig med at gennemgå kontrakten, sådan at du sikres de vilkår der er aftalt for erhvervs-ph.d.er. Erhvervs-ph.d.-ordningen hører under Innovationsfonden. 

Læs om erhvervs-ph.d.-ordningen

Privatister

En sjælden mulighed er at være ph.d.-studerende uden at være ansat – en såkaldt privatist. Du kan vælge at være privatist, enten fordi du har en anden ansættelse, der ikke har noget med din ph.d. at gøre, eller fordi du selv betaler dit ph.d.-stipendium. Du skal dog som privatist opfylde betingelserne i ph.d.-bekendtgørelsen, før du kan opnå en ph.d-grad.